Plejehjem og Hjemmeplejen med i nyt projekt om sygefravær og trivsel

Plejehjem og Hjemmeplejen med i nyt projekt om sygefravær og trivsel

Hvidovre Kommune har fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en indsats, der skal føre til færre sygedage blandt medarbejderne

I Hvidovre som i andre kommuner er sygefraværet blandt frontpersonalet på ældreområdet højt, men de høje sygefraværstal gælder ikke alle arbejdspladser på ældreområdet i Hvidovre Kommune. Derfor er det en vigtig del af et nyt to-årigt projekt i Hvidovre Kommune, at de gode erfaringer og metoder fra nogle plejehjem og distrikter i Hjemmeplejen og Sygeplejen, kan blive delt og udbredt til andre arbejdspladser.

Kommunen har fået midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt, som gik i gang i andet halvår af 2023 og som skal afsluttes i midten af 2025. Her er der fokus på sygefraværet for både SOSU-medarbejdere og sygeplejersker, og alle kommunens tre plejehjem, Hjemmeplejen/Sygeplejen og den midlertidige døgnrehabilitering deltager. Målet er at nedbringe sygefraværet med 1 %. Det svarer til, at hver fuldtidsansatte medarbejder i gennemsnit har 2,3 færre sygedage pr. år. I 2023 havde en SOSU-medarbejder i Hvidovre Kommune i gennemsnit 21,2 sygedage, mens kommunens sygeplejersker i gennemsnit havde 11,7 sygedage om året. For de SOSU-ansatte ligger antallet af sygedage på niveau med Hvidovres nabokommuner, mens det for sygeplejerskerne gælder, at de ligger i top ti over landets mest raske sygeplejersker sammen med sygeplejerskerne for en række jyske kommuner.

- Der er altså nogle forskelle – både fra arbejdsplads til arbejdsplads i kommunen og mellem forskellige fag og uddannelser på ældreområdet – som vi nu skal dykke ned i, sådan at vi kan løfte trivslen og nedbringe sygefraværet på hele ældreområdet i Hvidovre Kommune, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

- Som arbejdspladser i kommunen skal vi gøre, hvad vi kan, for at forebygge, at de ansatte bliver syge og nedslidte. Og vi skal blive bedre til i fællesskab at håndtere sygefravær på en måde, så det gavner både den enkelte, der er eller har været ramt af sygdom, trivslen i det lokale arbejdsfællesskab og servicen til borgerne.

Hvis det lykkes at nedbringe sygefraværet på ældreområdet med 1 %, viser beregninger samtidig, at kommunen vil spare mellem 2,5 og 3 mio. kroner om året.

Fællestillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte i Hvidovre Kommune Birgit Brylov glæder sig over, at projektet allerede er i gang og tror på, at indsatsen kan føre meget godt med sig:

- Jeg tror, at det giver effekt, at ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter sammen med kommunens HR-afdeling arbejder systematisk, så det, der allerede virker, bliver implementeret på alle arbejdspladser på ældreområdet. Og det er godt, at der bliver sat ressourcer og tid af til at arbejde i dybden med sygefraværet på den enkelte arbejdsplads. Det handler både om at styrke ledernes kompetencer og om at få sat gang i en åben dialog på arbejdspladserne om sygefravær, siger hun.

Det to-årige projekt omfatter bl.a. dataindsamling i form af observationer og interviews med ledere og medarbejdere, konkrete forløb om indsatser på de enkelte arbejdspladser, kompetenceudvikling for ledere og ledergrupper.