Politikere ser på idéer til fremtidssikring af kommunens økonomi

Politikere ser på idéer til fremtidssikring af kommunens økonomi

alt 140 idéer på alle områder skal gennemgås på Kommunalbestyrelsens udvalgsmøder den 17. april.

For at ruste Hvidovre Kommune til de behov og udfordringer der venter i de kommende år, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der over årene 2024 til 2027 skal skaffes et økonomisk råderum på samlet 300 millioner kroner. Pengene skal bl.a. bruges til de specialiserede områder, klimaplan, ombygning og udvidelse af Hvidovre Stadion, hjælp til ukrainske flygtninge, og midlertidige plejeboliger, der skal fungere, indtil et nyt plejehjem er klar dér, hvor Strandmarkens Fritidscenter er i dag. Oveni kommer inflation og stigende priser, regeringens forslag om administrative besparelser i kommunerne og omlægning af beskæftigelsesindsatsen, som kan komme til at presse kommunen økonomisk.
I slutningen af februar satte Kommunalbestyrelsen gang i en proces, hvor kommunens centre er blevet bedt om at komme med idéer, der kan være med til at skaffe et økonomisk råderum – enten gennem besparelser, effektivisering eller investeringer, som på lang sigt vil kunne tjene sig hjem. Det er nu blevet til samlet set 140 idéer, som fordelt efter områder, nu skal gennemgås i Kommunalbestyrelsens fagudvalg den 17. april.
- Jeg vil gerne kvittere for de mange forslag, kommunens centre er kommet med, og så vil jeg med det samme understrege – især over for borgere, der kan blive bekymrede over, at der skal findes 280 millioner over de kommende år – at der er tale om idéer. Politisk er vi bl.a. optaget af dét, vi kalder kloge investeringer. Det vil sige, at vi investerer i noget nu, som kan give positive forandringer og bedre økonomi om nogle år. Som jeg ser det, er der tale om rettidig omhu, og det er godt at vide, at der er flere knapper, vi kan skrue på for at fremtidssikre kommunens økonomi.
De politiske fagudvalg vil den 17. april udvælge de idéer, som der skal arbejdes videre med, og så vil kommunens administration regne på dem og vurdere, hvornår og hvordan de kan sættes i værk. I starten af juni skal politikerne så tage endelig stilling til forslagene og beslutte, hvilke der skal tages med i budgettet for 2024 og årene frem.
Undervejs mod den endelige beslutning vil både kommunens eget øverste samarbejdsorgan for ledere og medarbejdere og alle høringsberettigede råd bliver hørt.
- Formålet med indsamlingen af idéer og den her proces, hvor vi inddrager kommunens ansatte og de høringsberettigede råd lidt tidligere, er at forebygge, at der et år pludselig skal ske store besparelser, fastslår borgmesteren.
Alle forslagene til at skabe økonomisk råderum kan ses på hvidovre.dk. De findes i dagsordenen til de forskellige politiske fagudvalg den 17. april 2023.