Politikere vil betale bøde på 200.000kr.

 Politikere vil betale bøde på 200.000kr.

Brud på datasikkerhed er dyrt for Hvidovre Kommune, men Økonomiudvalget har foreløbig valgt at anerkende den store bøde

I starten af april blev Hvidovre Kommune sigtet af Københavns Vestegns politi for en overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1. Med sigtelsen følger også, at Hvidovre Kommune skulle tage stilling til bødens størrelse og forklare sig.

Derfor var sagen mandag aften til behandling i Økonomiudvalget, hvor politikerne i udvalget blev bedt om at tage stilling til, om man kunne godkende bøden, om man ville afvise bøden eller om man ville godkende bødens berettigelse, men ikke bødens størrelse.

I følge referatet valgte et enigt udvalg den første løsning: At betale bøden. Dermed undgåes en retssag, hvor udfaldet er ukendt.

Anbefalet at gå i retten

I sagsfremstillingen kan man imidlertid læse, at muligheden for at gå i retten faktisk blev foreslået til politikerne.

- Det vurderes på baggrund af retspraksis og Hvidovre Kommunes kommunikation omkring databruddet mest hensigtsmæssigt at erkende, at der er begået et databrud i forbindelse med hændelserne, men at anfægte bødestørrelsen, skriver Hvidovre Kommunes administration i sagsfremstillingen.

Af sagsfremstillingen kan man også læse, at der den 26. marts 2024 er faldet dom i en lignende sag mod Vejle Kommune, hvor anklagemyndigheden fik medhold i deres påstande om brud, dog blev bødestørrelsen af Byretten nedsat fra 200.000 til 50.000 kr.

- Anklagemyndigheden har anket dommen til Landsretten, formentlig fordi de vil have forhøjet bødestørrelsen til 200.000 kr. Derudover viser retspraksis fra andre kommuner i sammenlignelige sager, at bødestørrelsen bl.a. afhænger af driftsbevilling og indbyggertal, og deraf kan udledes – indtil Landsrettens dom – at bødestørrelsen bør være lavere for en kommune som Hvidovre, skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Da Økonomiudvalget er et lukket møde, vides det ikke, hvorfor udvalget valgte at godkende betalingen på 200.000 kr. i bøde for databrud. Sagen går imidlertid videre til behandling i kommunalbestyrelsen, hvor alle kan følge med i debatten om beslutningen.

Fejl i tandplejens booking

Den fejl, som Hvidovre Kommune blev anmeldt til politiet for blev begået i 2021. Det viste sig, at Tandplejens bookingsystem håndterede synligheden af informationer om børn med navne – og adressebeskyttelse fejlagtigt. Databruddet bestod af to dele. Den ene del af, at de breve og bookninger, som Tandplejen udsendte til forældre med børn med navne- og adressebeskyttelse, indeholdt barnets adresse, så denne var synlig for begge forældre. Den anden del af databruddet bestod i, at begge forældre til børn med navne- og adressebeskyttelse havde adgang til at se beskeder og tandpleje-aftaler for deres børn via systemet.

I følge Hvidovre Kommune havde databruddet ikke konkrete konsekvenser for nogle af de berørte.

 

red