Politisk fordelskort ikke afskaffet endnu

 Politisk fordelskort ikke afskaffet endnu

Hvidovre Kommunes Økonomiudvalg skulle mandag aften tage stilling til, om det kommunale fordelskort til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl., det såkaldte kommunekort, skulle afskaffes

Der er ingen Tivoli i Hvidovre, men lokalpolitikere og enkelte andre grupper i Hvidovre har hidtil kunnet benyttet sig af et såkaldt kommunekort, der har givet dem gratis adgang til kommunale institutioner som svømmehaller, stadion, museer mm.

På baggrund af en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om at medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation uretmæssigt har fået guldkort til Tivoli, havde Hvidovre Kommunes administration mandag aften lagt op til, at kortet i Hvidovre skulle afskaffes.

– På baggrund af Hvidovre IF’s nylige oprykning til Superligaen og en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand om medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentations modtagelse af guldkort til Tivoli, har administrationen fundet anledning til at se nærmere på det såkaldte ”Kommunekort”, står der i sagsfremstillingen til politikerne.

Hvidovre Kommune har i mere end 40 år uddelt kortet til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, enkelte medarbejdere i administrationen, medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget og enkelte eksterne modtagere.

– ”Kommunekortet” findes i tre udgaver og giver en generel fri adgang til arrangementer og faciliteter på visse af kommunens anlæg i udgangspunktet uanset om arrangementet er kommunalt eller eksternt. Kortholderen kan vederlagsfrit medtage én person, står der om kortet i sagsfremstillingen.

Ikke ok

Efter en nærmere kommunal administrativ gennemgang af ordningen med ”Kommunekortet”, er Hvidovre Kommunes administration nået frem til, at ”ordningen ikke er i overensstemmelse med gældende retningslinjer for modtagelse af gaver og andre fordele”.

– Ordningen er endvidere ikke i overensstemmelse med reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere. Administrationen har derfor besluttet at bringe ordningen med ”Kommunekortet” til ophør for ansatte i kommunen, Folkeoplysningsudvalget og eksterne modtagere. Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om dette til efterretning. Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende medlemmernes egne forhold, skriver administrationen i sagsfremstillingen.

Af sagsfremstillingen fremgår det endvidere, hvorfor administrationen vurderer, at kommunalbestyrelsen ikke bør have fordelskortet.

– For medlemmer af Kommunalbestyrelsen må ordningen antages at have til formål at honorere medlemmerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for vederlæggelse af kommunalpolitikere. Ved vurderingen lægges der særligt vægt på, at der ikke kan siges at være en kommunal interesse i, at et kommunalbestyrelsesmedlem har en generel adgang til at medbringe en ledsager til kommunens faciliteter. En sådan ordning må endvidere antages at være skattepligtig. Administrationen undersøger dette nærmere, står der i sagsfremstillingen.

I følge Hvidovre Avis’ oplysninger blev der dog ikke mandag aften truffet politisk beslutning om, at kortet for politikere skulle afskaffes.

Foto: Det kommunale fordelskort til politikere med flere, har f.eks. givet adgang til svømmehaller, sportsfaciliteter og Cirkusmuseet.

red