Politisk vedtaget plan for ansættelse af chefer og ledere

Politisk vedtaget plan for ansættelse af chefer og ledere

– I sidste uges avis kunne man få det indtryk, at vi i Hvidovre Kommune ikke følger hverken loven eller kommunalpolitikernes ønsker, når vi ansætter og afskediger f.eks. chefer og ledere. Det gør vi, siger kommunaldirektør Jakob Thune.

– I praksis vedtager en ny Kommunalbestyrelse, når den er valgt, en plan for bl.a., hvem der har kompetencen til at træffe beslutning om ansættelse/afskedigelse af kommunens direktører og centerchefer. Det er en delegationsplan, og den kan man finde på kommunens hjemmeside.

Den nuværende Kommunalbestyrelse besluttede i februar 2022 at godkende en delegationsplan, der betyder, at når der skal ansættes en direktør, så er det Kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige beslutning, og når der skal ansættes en centerchef, så er det Økonomiudvalget, der træffer den endelige beslutning. Forud for begge typer ansættelser går et ansættelsesforløb, som man kender det, hvor der er nedsat et ansættelsesudvalg, som indstiller til Kommunalbestyrelse eller Økonomiudvalg, hvem der er den bedst egnede kandidat til et chef- eller direktørjob i kommunen.

– Kommunen har 11 centre , og der er udover mig selv, to direktører, så det betyder, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i alt er inde over 14 centrale ansættelser. Det har tidligere været anderledes, men det blev ændret med den plan, der blev vedtaget sidste år, så det nu ikke længere er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen men i stedet direktøren eller den chef, direktøren bemyndiger til det, der træffer endelig beslutning om ansættelser og afskedigelser af kommunens andre ledere (ca. 140), siger Jakob Thune.

– Når det blev lavet om, så direktøren eller f.eks. en chef kan ansætte en ny leder, så er det bl.a. for at sikre, at vi også i forhold til ansættelse af ledere har en smidig og effektiv organisation. Det er vurderingen, at der som udgangspunkt ikke ligger et politisk skøn, men en faglig vurdering i forbindelse med ansættelsen af en leder i kommunen. Der er altså ikke tale om, at vi har fået et “forvaltningsudvalg”, der træffer beslutning om ansættelser, som det beskrives i avisens artikel.

– Det er fortsat sådan, at når en leder stopper i kommunen, bliver der orienteret om det i det eller de relevante fagudvalg og i nogle tilfælde også i Økonomiudvalget, slutter kommunaldirektøren.

Foto: Jakob Thune