Præstemoseskolen har efterlevet påbud

Præstemoseskolen har efterlevet påbud

Den Nationale Klageinstans mod Mobning lukker sag efter skoles indsats

Præstemoseskolen har nu efterlevet det påbud, skolen fik i december. Derfor har Den Nationale Klageinstans mod mobning, DCUM, nu lukket sagen.

- En sag om oplevet mobning er en sag, der skal tages alvorligt. Det har Præstemoseskolen gjort, og selvom det lidt uventet endte med et påbud til skolen, så har forløbet betydet, at der er arbejdet seriøst med nogle forhold i en konkret klasse, der ikke var helt, som de skulle være. Det kan vi som udvalg kun være tilfredse med, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon. Hun glæder sig over, at sagen også har givet anledning til, at alle kommunens skoleledere har haft lejlighed til at drøfte, hvordan skolerne kan forebygge, at der kommer lignende påbud en anden gang.

Sagen på Præstemoseskolen startede i juni måned sidste år med en forældreklage om mulig mobning. Skolen gav forælderen delvist medhold i klagen, men mente ikke, at der var tale om mobning. DCUM ændrede skolens afgørelse, da Den Nationale Klageinstans mod Mobning ikke syntes, at sagen var tilstrækkeligt undersøgt. Det førte i december til et påbud om at undersøge sagen nærmere med en frist 17. januar.

Præstemoseskolen har på baggrund af påbuddet iværksat en handlingsplan og arbejder videre med bl.a. at bringe larm, uro og unødvendige elevkommentarer til ophør i den klasse, det drejer sig om. Både forældre og elever er orienteret om indholdet af handlingsplanen og dens tiltag. På den baggrund har DCUM nu valgt at lukke sagen på Præstemoseskolen, fordi skolen har efterlevet det påbud, den fik.