Præstemoseskolen på vej mod udvidelse med et nyt spor

 Præstemoseskolen på vej mod udvidelse med et nyt spor

Der skal nu udarbejdes en lokalplan og et tillæg til Kommuneplanen

Hvidovre Kommunalbestyrelse er blevet præsenteret for et forslag om udvidelse af Præstemoseskolen med et nyt spor. Forslaget indeholder også en plan for tidsplan, udbudsform, og en sammatrikuleringssag.

Udvidelsen, der vurderes at være lokalplanpligtig, involverer opførelsen af et nyt spor med 10 ekstra almene klasser. Dette inkluderer udvidelser af specialklasserækken, SFO, klubben, faglokaler, idræt, administration og personalefaciliteter. En central ændring er flytningen af hele overbygningen til en nybygning på omkring 3.800 m2. Dette vil give plads til de ekstra klasser og udvidede funktioner, mens grundskolen fra 0. til 5. klasse forbliver i de eksisterende bygninger.

For at imødekomme kapacitetsbehovet vil der også være omstruktureringer og renovering af eksisterende bygninger. Hjemmeplejebygningen vil blive frigivet og brugt til at udvide klubben.

Forslaget inkluderer også en helhedsplan, udarbejdet af totalrådgiver AART Arkitekter A/S, der fokuserer på at skabe optimale læringsmiljøer og samtidig optimere projektet for at overholde budgettet på 152 mio. kr.

Udbuddet vil være en hovedentreprise under et EU-udbud med tildelingskriteriet "laveste pris". Tidsplanen forventes at følge en proces fra lokalplansproces til udførelse af nybygningen og ombygning af eksisterende bygninger.

For at imødegå risikoen for oversvømmelse ved ekstrem regn, er der fokus på skybrudssikring, især i forbindelse med Multisalen. Der vil også være en analyse af spildevandsforsyningen for at lede regnvand væk fra den allerede belastede fællesledning.

I forhold til matrikulære forhold anbefales en sammatrikulering af ejendommene, hvilket vil medføre en ændring i bebyggelsesprocenten for området. Derfor anbefales udarbejdelsen af en ny lokalplan som grundlag for projektet. Der foreslås også et tillæg til Kommuneplan 2021, der udvider anvendelsesmulighederne for rammeområde 1D8.

Den politiske beslutning om at afdække alternative anvendelsesmuligheder for Friluftsbadet ved Præstemoseskolen blev godkendt i oktober 2023. Administrationen anbefaler også, at der udarbejdes en lokalplan og et tillæg til Kommuneplanen for at imødegå eventuelle spørgsmål om lokalplanpligt ved at udvide skolen.

 

mag