PRIORITERER MILJØ, SUNDHED OG BØRNS TRIVSEL

 PRIORITERER MILJØ, SUNDHED OG BØRNS TRIVSEL

- Vi har udarbejdet forbedringer til finanslovsforslaget, skriver BRIAN KØSTER Radikale Venstre

LÆSERBREV: I sidste uge var hhv. den lokale MF’er og borgmesterkandidat ude og rose deres egen regerings økonomiske fremtidsplaner og tage æren for puljeudmøntninger. Besparelserne overgår imidlertid ofte ’gaverne’ til fx velfærd og skattelettelser uden at man lægger mærke til det. Man kan fx se det af regeringens forslag om forøget ældrecheck. Det ser ud som om man giver en gave til de ældre i absolutte termer. Desværre glemmer man at fortælle, at pensionisterne over tid har fået udhulet deres indkomst i forhold til resten af samfundet som fx ved de samtidige skattelettelser til den øvrige del af befolkningen. Der gives med den ene hånd mens der tages med den anden hånd.

SMV regeringens økonomi er ydermere finansieret på fraværet af forebyggelsespolitik og milliarder fra tobaksafgift og nikotin indtægter. Staten finansierer budgettet ved ikke at gøre noget ved at unge begynder at ryge eller sågar at få flere afhængige af nikotin kunne man for nylig læse i jyllandsposten. Det betyder, at fremtidige regeringer skal samle op på en regning for tusindvis af kræft og hjertetilfælde for de mennesker i familierne som bliver syge eller som vi mister helt. Jeg har aldrig nogen sinde oplevet så kynisk kassetænkning! En tænkning, der kun bidrager til et mere ulige samfund som går ud over de svageste i vores samfund.

Den grønne omstilling er nedprioriteret af SMV selvom det modsatte påstås. Flere grønne tiltag er decideret lagt ned af regeringen fx energiøerne, ligesom penge allerede afsat til den grønne fond annonceres som nye, men kan som bekendt kun kan bruges en gang. Der er stadig ikke sat fart i udrulningen af fjernvarme. Halvdelen af Hvidovre bruger gas, hvoraf en stor andel stadig kommer fra Putin.

Radikale Venstre har derfor udarbejdet forbedringer til regeringens finanslovsforslag, hvor der bl.a. er afsat penge til ovenstående samt en halv milliard til genopretning af havmiljø og ikke mindst en ekstra milliard mere end SMVs forslag til de trængte kommuner til børneområdet. Begge yderst relevante forslag ikke mindst i vores kommune. Man kan læse udspillet og finansieringen i sin helhed på radikale.dk/aktuelt/nyhed/udspil-til-finanslov-2024/.

SMV ser ikke ud til at få løftet de presserende udfordringer Danmark står overfor hverken på sundhed og forebyggelse, klima og miljø, børns trivsel eller manglen på arbejdskraft. En flertalsregering hen over midten har en unik mulighed for at træffe fornuftige nødvendige beslutninger. Desværre har de valgt ikke at tage ansvar for vores fremtid, men sende regningen videre til børneværelset.

 

Venlig hilsen

Folketingskandidat for Radikale Venstre

Brian Køster