Pris på fjernvarme stiger i 2024

 Pris på fjernvarme stiger i 2024

Energimarkedet har været svært at forudse de seneste år, lyder det fra Hvidovre og Avedøre Fjernvarme

- VEKS har udmeldt, at der kommer prisstigninger på fjernvarme i 2024, fortæller Henrik Berg, formand for FD Hvidovre. Årsagen til prisstigningen er ifølge VEKS, at energimarkedet i de seneste år har været svært at forudse, og det er stadig er meget volatilt og uforudsigeligt. Prisen på biomasse steg i løbet af 2022 og selvom prisen er faldet lidt, er den fortsat høj set i et historisk perspektiv. Samtidig er der kommet flere afgifter på affaldsvarme, mens det politisk er besluttet, at affaldsforbrændingsselskaberne skal udskilles fra kommunale hænder og selskabsgøres. Derudover har elpriserne været lavere end forventet, hvilket indirekte har påvirket fjernvarmeprisen, da fjernvarmen også er et overskudsprodukt fra elproduktionen på de store kraftvarmeværker. Samlet set medfører denne kombination, at fjernvarmeprisen fra VEKS vil stige i 2024.

Prisstigning i FD Hvidovre

- For forbrugerne i FD Hvidovre betyder det, at deres årlige omkostninger til fjernvarme vil stige. Helt konkret skal en standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh i 2024 betale kr. 1.075,- mere sammenlignet med 2023, mens et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh skal betale kr. 1.296 mere i 2024 sammenlignet med 2023", fortæller Henrik Berg, formanden for FD Hvidovre, og fortsætter. - I FD Hvidovre bliver der løbende tilkoblet flere og flere på fjernvarme i de områder, hvor fjernvarmerørene er etableret i jorden. Dette er vigtigt, fordi jo flere fjernvarmeforbruger vi er, jo flere er vi om at dele de udgifter, der er i forbindelse med leveringen af fjernvarme. Som fjernvarmeselskab gør det os derfor mindre overfølsomme overfor prisstigninger fra VEKS, afslutter Henrik Berg, formand for Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Prisstigning i Avedøre Fjernvarme

- Hos forbrugerne i Avedøre Fjernvarme betyder prisstigningen, at en standardlejlighed på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh i 2024 skal betale kr. 1.253,- mere sammenlignet med 2023, mens et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh skal betale kr. 1.512,- mere i 2024 sammenlignet med 2023, fortæller Margit Kjærgaard, formand for Avedøre Fjernvarme.

- I Avedøre Fjernvarme har vi i de seneste år arbejdet benhårdt på at energirenovere- og energioptimere vores ledningsnet. Prisstigningen i 2024 skyldes dog ikke renovering og optimering men hovedsageligt stigninger fra VEKS. Tværtimod betyder renoveringen og optimeringen, at vi i 2024 kan sænke temperaturen i fjernvarmenettet – i forlængelse heraf reducere vores aftag af varme fra VEKS, og derved sænke vores udgifter til leveringen af fjernvarme. Det har vi en forventning om vil bidrage til, at vi kan levere en stabil og billig fjernvarmepris mange år ud i fremtiden, supplerer Margit Kjærgaard.

Hvorfor påvirker en prisstigning i VEKS, fjernvarmeprisen i Hvidovre?

- Fjernvarmenettet består af tre led: produktion, transmission og distribution. Fjernvarmenettet på Vestegnen består af flere produktionsanlæg (bl.a. Køge Kraftvarmeværk, ARGO og Avedøreværket), et transmissionsselskab (VEKS) og flere distributionsselskaber (bl.a. FD Hvidovre, Avedøre Fjernvarme og Rebæk Søpark), fortæller Margit Kjærgaard.

- Fjernvarmen i Hvidovre bliver derfor produceret ved flere produktionsanlæg. Transmission af varmen til fjernvarmeselskaberne i Hvidovre og Avedøre sker gennem Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS er et interessentselskab, der ejes af 12 kommuner på Vestegnen. Som transmissionsselskab leverer VEKS varmen til fjernvarmeselskaberne i Hvidovre og Avedøre, supplerer Henrik Berg og fortsætter; - eller med andre ord, så køber fjernvarmeselskaberne i Hvidovre og Avedøre varmen fra VEKS. Det betyder, at når priserne stiger fra VEKS, så stiger de udgifter, der er i forbindelse med leveringen af varme til fjernvarmeforbrugerne i Hvidovre og Avedøre, afslutter Henrik Berg.

Når udgifterne stiger, skal indtægterne følge trop

- Fjernvarmeselskaberne i Danmark reguleres efter "hvile-i-sig-selv-princippet, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Det betyder, at resultatet i årsregnskabet som udgangspunkt skal give et 0, supplerer Margit Kjærgaard og fortsætter; -det betyder, at når udgifterne stiger, så skal indtægterne følge trop. Den primære indtægt i et fjernvarmeselskab kommer fra den pris, som fjernvarmeforbrugerne betaler for deres varme, og derfor stiger den, når en udgift stiger – f.eks., når fjernvarmeprisen fra VEKS stiger. Omvendt gælder det, at pengene tilbagebetales til fjernvarmeforbrugerne, hvis der er opkrævet for meget i forhold til udgifterne. Reguleringen sikrer, at fjernvarmeforbrugerne betaler en pris for deres varme, der svarer til de omkostninger der i forbindelse med produktion og distribution deraf, afslutter Margit Kjærgaard.