Råd og bestyrelser blev klædt på til budgetarbejde

Råd og bestyrelser blev klædt på til budgetarbejde

Inddragelsen af borgerne i arbejdet med Hvidovre Kommunes budget fortsætter på Deltag Hvidovre.

Sidste onsdag var repræsentanter for Seniorrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Idrætsrådet, skolebestyrelser, forældrebestyrelser og kommunens interne samarbejdsorgan for ansatte HovedMED i dagtilbud samlet i Kulturhus Risbjerggaard til orienteringsmøde om kommunens budget for 2024-2027.

Her gennemgik kommunaldirektør Jakob Thune den økonomiske situation og de udfordringer, Hvidovre Kommune ligesom de fleste andre kommuner i landet står over for i de kommende år.

- Forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er netop gået i gang, og vi kan se, at regeringen vil prioritere udgifter til forsvar, klima og sundhedsvæsnet. Det betyder, at der ikke er så mange penge at dele ud til kommunerne, og det kommer også til at påvirke vores budget her i Hvidovre Kommune, sagde kommunaldirektøren blandt andet.

- For at imødegå de økonomiske udfordringer, vi allerede nu kan se forude, skal vi frem til 2027 skaffe 300 mio. kroner. Det kan gøres på flere forskellige måder, og det vil kommunalbestyrelsen også gerne høre jeres bud på.

Frem til starten af juni bliver der indsamlet idéer, som de politiske udvalg i Kommunalbestyrelsen kan beslutte at arbejde videre med eller lade være. Indtil videre er kommunens administration kommet med ca. 130 idéer, der enten er besparelser, effektiviseringer eller investeringer, der senere vil give et afkast.

Efter et fælles oplæg og spørgerunde havde de fremmødte mulighed for at fordybe sig i økonomien på i forhold til børn og ældre, kultur, fritid og klima. Kommunens fagdirektører og kommunalbestyrelsesmedlemmer stod klar til at svare på spørgsmål, og hos kommunaldirektøren var der mulighed for at blive klogere på kommunens økonomi og udvikling generelt og for at komme med input til, hvordan borgerne kan blive inddraget i arbejdet med budgettet.

Det er første gang, at Hvidovre Kommune har inviteret de høringsberettigede råd og bestyrelser til orienteringsmøde så tidligt i budgetprocessen, og der var tilfredshed med det nye tiltag blandt deltagerne.

- Vi er glade for at blive inddraget tidligt i årets budgetarbejde. Det har vi kæmpet for længe. Nu har vi endelig mulighed for at komme til orde, inden der ligger et færdigt budget, som vi bare kan afgive et høringssvar, sagde Jørgen Nygaard, formand for Seniorrådet.

- Mødet har givet mig en forhåbning om, at Hvidovres borgere vil blive spurgt om, hvilken retning udviklingen skal gå. Går vi ind i besparelsens årti, eller hvad vil vi? Helt personligt er jeg klar til tage et ryk med ekstra skattebetaling for at få råd til velfærden, sagde Emil Kraaer, som er formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Willer.

Borgmester Anders Wolf Andresen, som indledte og afrundede mødet, takkede deltagerne og især Seniorrådet:

- Idéen til dette møde kom faktisk fra Seniorrådet, og vi er glade for, at I har taget handsken op. Nu har I været med inde i maskinrummet og hørt vores overvejelser om den økonomiske situation. Vi håber, at I fortsat vil spille konstruktivt med, og vi ser frem til jeres input.

I slutningen af maj vil alle borgere kunne deltage i budgetprocessen via hjemmesiden Deltag Hvidovre. Her vil alle idéer og alt materiale om budgettet løbende blive lagt ind. Budgettet for 2024 og overslagsår vedtages endeligt den 3. oktober.