Radioklubbens bestyrelse går af

 Radioklubbens bestyrelse går af

Men fortsætter indtil endnu en ekstraord. generalforsamling sent i august

Ikke færre end 74 medlemmer var mødt op forleden, da ARF - Avedøre Radio- & Fjernsynsklub - holdt sin ekstraordinære "skæbnegeneralforsmaling" i Lille Friheden, hvor hele bestyrelsen havde meldt sin afgang og en lukning af den mere end 60 år gamle forening var stærkt truende.

Indledningsvis appelerede den valgte dirigent Lea Rosfor medlemmerne til "tænke sig godt om, inden en eventuel nedlukning af ARF Avedøre, da det så vil være definitivt slut. Vi kan dog stadigvæk være medlem af forbundet", understregede dirigenten, og valgte med valget af stemmetællere til senere, da det muligvis ikke blev aktuelt.

Ved valg: af formand for 2 år, var der var ingen, der meldte sig, og det samme var tilfældet ved valg af kasserer. Med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, meldte Pia Kylmann og Britta Camur sig, mens der til valg af bestyrelsesmedlem for 1 år, ikke var nogen, der meldte sig.

En sagde ja til formandspost, men...

Dirigenten spurgte så igen, om der ikke var en, der ville være formand, og Pia Kylmann sagde dennegang, at det ville hun godt. Men da man efterlyste et medlem til kassererposten, var der ingen, der meldte sig, hvorefter dirigenten med beklagelse kunne konstatere at det ikke var nok nær nok til at klare en klubbestyrelse.

Omkring fremtiden, processen frem til gennemførsel/afslutningen af diverse aftaler, økonomien og hvem skal have mandat til forbrug og afslutningsprocessen.

Her foreslog dirigenten, at den gamle bestyrelse gennemfører og styre økonomien til sent i august, hvor afdelingen i Avedøre lukkes på endnu en ekstraordinær generalforsamling. Det gav generalforsamlingen den siddende bestyrelse fuldmagt til. Hvis forsamlingen, i løbet af sommeren, kan finde en ny bestyrelse, kan afdelingen i Avedøre godt fortsætte.

Sluttelig oplyste formanden John Grøndtved, at de nuværende bilagskonsulenter, gerne vil revidere regnskabet forud for den ekstra ekstraordinære generalforsamling i august/september. Pia Kylmann spurgte til alle de planlagte bankospil i efteråret. Dertil svarede Lea Rosfor, at hvis foreningen er lukket, kan der selvfølgelig ikke afholdes bankospil.

På forbundets vegne takkede Lea Rosfor, John Grøndtved og Ingvar Lorentzen for det store arbejde, de har udført i de forløbne år.

 

m