Rebæk sø Er med i beregningerne

 Rebæk sø Er med i beregningerne

Center for Plan og Miljø med svar på læserbrev

LÆSERBREV: Vandet fra Rebæk Sø er medtaget i beregninger for Harrestrup Å

I sidste uges avis opfordrer en læser til at inkludere vandet fra Rebæk Sø i kapacitetsberegningerne for Harrestrup Å.

Rebæk Sø er et regnvandsbassin, som rigtig nok løber til Harrestrup Å. Der kommer både vand fra Hvidovre, Rødovre og Brøndby til regnvandsbassinet, og anlægget drives af HOFOR.

Vandmængderne fra Rebæk Sø indgår allerede i Kapacitetsplanen for Harrestrup Å, ligesom alle de andre regnvandsudløb i åen. På den måde sikres en fremtidssikring løsning, der tager højde for hele å-systemet og det vand, der bliver ledt hertil fra de omkringliggende kommuner.

Er du interesseret i at vide mere om det samlede projekt for Harrestrup Å, kan du finde yderligere information på harrestrupaa.dk.

Venlig hilsen

Center for Plan- og Miljø i Hvidovre Kommune