Redningsudstyret nu på plads

Redningsudstyret nu på plads

Der er både hjertestartere, redningsstiger og så er redningskransene på plads igen på molen i Hvidovre havn, skriver Vej & Park

I sidste uges avis blev der sat spørgsmålstegn ved, om der er passende redningsudstyr på Hvidovre Havn. Det skete i en artikel, der beskrev en borgers ildebefindende efter vinterbadning fra badestigen på nordmolen. Redaktionen har modtaget nedenstående svar om redningsudstyret fra Vej & Park.

Hjertestartere

- Der findes i dag to hjertestartere på Hvidovre Havn. Den ene hænger tilgængelig uden for Hvidovre Sejlklub ’Susets’ klubhus. Den anden befinder på sydmolen uden for vinterbaderklubbens badehus, og er normalt også tilgængelig, dog er der ikke adgang, mens sydmolen er lukket pga. renovering. De to hjertestartere er begge registreret på hjertestarter.dk, hvor man kan finde nærmeste hjertestarter.

Redningsstiger

Udover de to hjertestartere er der redningsstiger fra molen og ned i havnebassinet. Efter den aktuelle renovering af molerne bliver der sat flere redningsstiger op, så der fremover kommer en redningsstige pr 50 meter. Langs den del af nordmolen, der er færdigrenoveret, er der allerede sat tre orange redningsstiger op. Det vil være med til at forbedre sikkerheden i tilfælde af, at nogen skulle falde i vandet fra havnen.

Redningskranse

Sker det, kan det også være hjælpsomt med en redningskrans, som kan kastes ud i vandet for at hjælpe en nødstedt. Der er placeret én redningskrans centralt på havnen, og vi har nu genopsat fire redningskranse langs nordmolen, den ene ude ved badestigen. De har været taget ned, mens molen er blevet renoveret. Desuden har vinterbaderklubben en redningskrans på badehuset, der ligger i forlængelse af sydmolen. Der er dog i øjeblikket ikke adgang til sydmolen, der er i gang med at blive renoveret. De 4 redningskranse, der var sat op langs sydmolen før renoveringen, bliver sat op igen, når arbejdet er afsluttet, slutter Vej og Park, Hvidovre Kommune.