Rekord i borgeruvenlighed: Vil de bruge 1 mio. på Molbo-historien?

Rekord i borgeruvenlighed: Vil de bruge 1 mio. på Molbo-historien?

Ugens Kommentar af Niels Erik Madsen

UGENS KOMMENTAR: Hvidovre Kommune har i længere tid - omkring tre år - placeret sig i den øvre ende af skalaen, når det gælder borgeruvenlighed.

Her tænkes der naturligvis på den uendeligt tunge og klumsede sag om forløbet ved Ege Allé og fældningen af tre egetræer på et lille vejstykke. En sag som hverken den ene eller den anden borgmester er lykkedes overbevisende med at få afsluttet. At et fornuftigt flertal i kommunalbestyrelsen så for nyligt fik besindet sig til at få lukket sagen er en smule formildende.

Med den beslutning havde nogle måske håbet, at vi borgere ville blive forskånet for at høre mere om fortrædelighederne på Ege Allé. Men sådan skal det tilsyneladende ikke gå. Dels fordi dem, der ikke ville være med på et 0-forlig (Charlotte Munch, konservative og DF), nu er gået til Tilsynet, dels fordi den samlede kommunalbestyrelse nu skal tage stilling til, hvad der skal bruges af kræfter og kroner - ikke mindst - på en dybere undersøgelse af forløbet til op imod 1 mio. kr.

Sagen har tidligere været beskrevet som en sand Molbo-historie - det er i sandhed blevet til nogle meget dyre egetræer, og hvis kommunalbestyrelsen nu finder det rimeligt at bruge op til 1 million kroner på yderligere juristeri, kan man da i høj grad tale om, at vi må have en kommunalbestyrelse med en forkærlighed for Molbo-historier og direkte borger-uvenlige tiltag.

Om en sådan undersøgelse overhovedet giver os et brugbart svar er tvivlsomt, men den vil også være at tage den kommunale borgeruvenlighed et skridt videre ved at udsætte ikke bare fire borgere for trængsler, men nu hele kommunen for en ekstraudgift, der med garanti kan findes andre anvendelsesmuligheder for.

Så: Læg nu stridsøksen. Se i øjnene, at sagen forlængst kørte af sporet, og at der ikke kan rettes op på det med en ny dyr undersøgelse. Lad være med at bruge flere penge og ressourcer på at være uvenlige overfor os borgere.

Hvis pengene partout skal bruges, så plant i stedet nogle træer. Et sted hvor de er ønsket.

 

 

nem