”RIGA” - nyt navn til spillested Kulturhus Risbjerggaard?

”RIGA” - nyt navn til spillested Kulturhus Risbjerggaard?

Gruppe A benyttede på Kultur- og Fritidsudvalgets møde deres standsningsret og dermed blev sagen sendt til behandling i kommunalbestyrelsen

Kulturhus Risbjerggaard er i fuld gang med at etablere et nyt spillested, der måske får navnet ”RIGA”. Tilsyneladende er Socialdemokratiet imod navneforslaget.

Som en del af budgettet for 2024 har Kommunalbestyrelsen besluttet at etablere spillestedsadministration på Kulturhus Risbjerggaard. Dette vil skabe et professionelt miljø for afvikling af koncerter og arrangementer på et højt kunstnerisk niveau og samtidig tiltrække frivillige, der ønsker at bidrage til det kulturelle liv i Hvidovre.

Den nye spillestedsadministration planlægger allerede en række koncertarrangementer, herunder en række store navne som Anne Linnet, Zididada, Claus Hempler og Anders Blichfeldt, der vil optræde på Kulturhus Risbjerggaard. Et nyt initiativ kaldet ”LYDBAR” vil også blive lanceret med arrangementer hver 14. dag, rettet mod et yngre publikum med gratis adgang.

Hjælp fra frivillige

Frivillige spiller en central rolle i det nye spillestedskoncept. Administrationen har allerede engageret tidligere medlemmer af kultur- og musikrådet samt andre frivillige i planlægningen af arrangementer og udviklingen af spillestedets rammer. Der er også en plan om at lancere en kampagne for at tiltrække flere frivillige, der kan bidrage strategisk eller operativt til spillestedets aktiviteter.

På den strategiske side vil frivillige hjælpe med eventbooking, eventplanlægning, marketing og fundraising. På det operationelle plan vil de frivillige håndtere praktiske opgaver som billetkontrol, barbetjening og opstilling til arrangementer.

Administrationen har også foreslået, at spillestedet navngives ”RIGA”.

– Dette vil fungere som en fællesbetegnelse for koncerter og arrangementer under spillestedskonceptet på Kulturhus Risbjerggaard. Navnet ”RIGA” er valgt for sin korte og præcise form, der egner sig godt til branding og markedsføring, står der i sagsfremstillingen.

– Det er vigtigt at understrege, at navngivningen af spillestedet ikke vil ændre på den øvrige brug af Kulturhus Risbjerggaard eller Medborgerhuset Kometen, der fortsat vil være værtssteder for lokale initiativer som legestue, yoga og foreningsaktiviteter, står der videre i sagsfremstillingen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. april 2024, stemte Gruppe A imidlertid imod at godkende, at spillestedsdelen af Kulturhus Risbjerggaard fremover skulle navngives ”RIGA”. På baggrund af denne afstemning benyttede Gruppe A sin standsningsret, hvilket betyder, at sagen om navngivningen af spillestedet endeligt skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

mag