Robotstøvsugere skal i stigende grad hjælpe Hvidovres ældre

 Robotstøvsugere skal i stigende grad hjælpe Hvidovres ældre

Udsigten til mangel på medarbejdere gør det nødvendigt at tage velfærdsteknologier i brug som f.eks. robotstøvsugere og maskiner til dosering af medicin i brug

I løbet af dette efterår vil Visitationen i Hvidovre Kommune ændre sin praksis, når en borger ansøger om hjælp til støvsugning og gulvvask. Fremover vil kommunen se på, om den enkelte borger kan benytte en robotstøvsuger eller robotgulvvasker i stedet for at få besøg af en medarbejder, der hjælper med at gøre rent. I det hele taget vil Visitationen arbejde på, at hjemmehjælpen skal tilpasses den enkeltes livssituation og fysiske formåen endnu mere, end den bliver i dag.

- Det er bestemt ikke nemt at tage beslutninger om ændringer i den hjælp, kommunen yder til de ældre. Men udfordringen med at rekruttere medarbejdere kombineret med den økonomiske situation, som kommunen står i, gør at vi også på ældreområdet måske er nødt til at tænke lidt anderledes. Derfor har vi sat gang i en proces, hvor vi bl.a. ser på, om vi i højere grad kan gøre brug af ny teknologi, forklarer formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Arne Bech og understreger samtidig: - Formålet er jo i sidste ende, at de borgere, som har allermest brug for pleje og omsorg fra medarbejdere, fortsat kan være sikre på at få det. Så må nogle af os andre nøjes med lidt mindre - eller en anden form for hjælp.

Ændringerne i ældreplejen var på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 29. august, og her blev skærmbesøg af Hjemmeplejen, maskiner til dosering af medicin og sensorer nævnt som eksempler på velfærdsteknologi, som kunne blive taget i brug hos de ældre, hvis situation egner sig til det.

Et flertal i Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunens Center for Sundhed og Ældre arbejder videre med ændringerne, der bl.a. også betyder, at ikke alle borgere, der får støtte til rengøring, fremover også automatisk vil få hovedrengøring.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogle oplever, at de nye tiltag forringer servicen til de ældre borgere. Men man kan også se forandringerne fra et andet perspektiv: At vi gerne vil bruge kommunens penge og medarbejderressourcer klogt, og at den samme model for hjemmehjælp ikke nødvendigvis passer alle lige godt, siger Arne Bech. - Nogle vil måske komme til at sætte pris på, at de kan sætte robotstøvsugeren til at køre, når de selv vil, i stedet for at skulle vente på, at hjemmehjælperen kommer og støvsuger.

Ældre- og Sundhedsudvalget er i dialog med Seniorrådet om, hvordan de nye tiltag kan sættes i gang.

I alt 1.400 borgere i Hvidovre får i dag hjælp til rengøring af Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune eller den private leverandør Human Care. Alle disse borgere vil i løbet af efteråret og vinteren få gennemgået deres sag af Visitationen, som vil vurdere, om det fortsat skal være en medarbejder, som skal støvsuge eller vaske gulv hos dem, eller om det kan klares af en robotstøvsuger eller -gulvvasker. Alle vil blive informeret de nye tiltag, og hvad de betyder for dem. I løbet af de kommende måneder vil der også komme mere information på hvidovre.dk.

Ændringerne er en del af den kvalitetsstandard for hjemmehjælp i Hvidovre Kommune, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen tilbage i januar 2023.