SÅ ER EGETRÆSSAGEN PÅ EGE ALLE ENDELIG SLUT - TAK FOR DET!

 SÅ ER EGETRÆSSAGEN PÅ EGE ALLE ENDELIG SLUT - TAK FOR DET!

Grundejerforeningen er meget glade for sagens udfald, og ønsker ikke at drøfte en kommunal afgørelse, skriver POUL ROBERT ANDERSEN

LÆSERBREV: Beslutning i Klima, Miljø og Teknikudvalget d. 4.12.2023.

Direktøren indstiller til KMT udvalget at godkende:

”at de tre tilbageværende egetræer på Ege Alle fjernes, rodnettet fræses og at belægningen genoprettes”

For stemte : A, F, H, D.

Imod stemte; C

Sagen er hermed afgjort.

Hvis du er specielt interesseret i Ege Alle sagen kan du læse videre.

Når Erling Groth og Jette Wos i sidste Hvidovre Avis i overskrift skriver ”Kompromis-forslaget om træerne tages op i grundejerforeningen” er det udtryk for at Erlings manipulerende facon. Han ved godt at hans forslag til kompromis blev sendt 1. december og krævede svar 3 december. At han sendte det til ”Formanden på Birke alle (hvor vores suppleant bor) og at han ikke sendte det til hverken formand, kasserer eller næstformand? Det kalder jeg for ”useriøst snyd”

Det er muligt at HAN tager spørgsmålet til drøftelse, men i så fald gør han sig selv til grin. Vi kan da ikke i grundejerforeningen drøfte en kommunal afgørelse. Som vi endda er meget glade for og tilfredse med???

Grundejerforeningen er meget glade for den udvikling i sagen, der har været det sidste 3/4 år.

På baggrund af et medlemsforslag fra Gruppe D besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. Marts 2023, at Ege Alle's egnethed for egetræer og andre typer af træer, tages op i klima-, Miljø og Teknikudvalget.

Grundejerforeningen blev indkaldt til møde den 22. august 2023 , hvor vi blev stillet over for 6 mulige tiltag.

Vi pegede på mulighed B. ”De tilbageværende træer fjernes, stubbene fjernes, og der rodfræses. Der fyldes jord på rabatten, hvor træerne har stået.” Dette gjorde vi bl.a. fordi dette forslag efter vores opfattelse er det mest rigtige og økonomisk mest forsvarlige.

Vi er meget glade for, at kommunen valgte mulighed B.

Efter vores opfattelse lukker det nemlig denne ulykkelige sag ned.

Denne sag har kostet helt urimeligt mange ressourcer og set helt håbløs ud.

Den ender imidlertid med at det lokale demokrati fungerer og at samarbejdet med i dette tilfælde ”Grundejerforeningen NY Hvidovre” igen er i orden. Tak for det.

PS. Vi håber, at træerne fjernes hurtigst muligt i det nye år.

Jeg vil ønske alle involverede personer en Rigtig glædelig Jul samt et Godt Nytår.

Poul Robert Andersen

”Grundejerforeningen NY Hvidovre.”