SÅ GÅ EN TUR MED ROLATORBANDEN!

 SÅ GÅ EN TUR MED ROLATORBANDEN!

BIRTHE MINGON: Ældreområdet, ukendt bortset fra navnet, af de fleste KB-medlemmer...

LÆSERBREV: I Hvidovre Avis den 27. december skriver Marie-Louise Jørgensen, ”at Ældreområdet stadig er en hjertesag for SF og at de også har prioriteret det i budgettet”. Det hilser jeg med tilfredshed, da det også er min prioritering. Det gør mig derfor ondt, at udmøntningen af denne prioritering sker uden at de berørte områder bliver hørt. Jeg har hørt, at beslutningerne er truffet ud fra forslag fra forvaltningen, men jeg ærgrer mig over, at de kompetente ikke er hørt, da jeg nu, ud fra SFs beslutninger og indstillinger kan se, at der er truffet beslutninger, som måske kunne være ændret til beslutninger, der ville være mere funktionelle.

Tag med en tur!

Hvis jeg skal pege på, hvad jeg mener, så kan jeg som eksempel nævne Rollatorbanden. Marie-Louise Jørgensen kan bruge Aktivitetscentret. Rollatorbandens medlemmer kommer for de flestes vedkommende fra Bredalsparken, der kun ligger et kvarters gang fra Huset. Hvis udgangspunktet skal være fra Aktivitetscentret i Hv.gade, skal der lægges yderligere næsten en halv time til, før medlemmerne kan starte deres tur, ligesom det samme gør sig gældende på hjemvejen.

Jeg havde gerne set, at Marie-Louise Jørgensen havde gået en tur med Rollatorbanden og fået en snak med deltagerne under den efterfølgende kaffe. Det er der andre politikere, der har gjort, og det giver en bedre indsigt i, hvad det er.

I samme artikel nævner Marie-Louise også, at ”Det Frivillige Ældrearbejde” har fået tilbudt Rytterskolen. Det lyder som et tiltrækkende tilbud, men også her mangler der lige de ældres kommentarer, idet tilbuddet kræver, at alt materiale skal tages med og med ud igen hver gang efter brug.

Endelig nævner Marie-Louise også , at Hvidovre har fået tildelt puljemidler til arbejdet med demensområdet. Hvidovre har en god handlingsplan på dette område, men det havde været en fordel, at man ikke havde afskediget den medarbejder, der havde stået i spidsen for området; - nu skal der andre, der skal overtage arbejdet, og det kan aldrig blive det samme.

Kære Marie-Louise det ville have klædt SF, om de havde taget kontakt til os og fået en snak, så det ville have været et endnu bedre resultat af jeres ”Hjertesag”.

 

Birthe Mingon

tidl. Ældrerådsfmd.