Sådan fungerer snerydningen

 Sådan fungerer snerydningen

VEJ & PARK med svar på læserbreve om kommunens snerydning:

LÆSERBREV: I den seneste tid er landet flere gange blevet ramt af store snemængder, og det har medført flere spørgsmål til den lokale snerydning her i Hvidovre.

Køreplanen for kommunens snerydnings- og saltningsmaskiner er sådan, at de største og mest brugte veje ryddes først. Det er nødvendigt for at sikre den bedst mulige fremkommelighed i byen. Dernæst kommer cykelstier og mindre veje.

Både veje og stier – herunder cykelstier – er derfor opdelt i forskellige kategorier alt efter, hvornår de skal sneryddes. På hvidovre.dk kan du se et kort over, hvor vi rydder sne og glatførerbekæmper samt i hvilken rækkefølge. På et interaktivt kort kan du søge på specifikke adresser og se, hvordan der sneryddes på din vej.

Hvert år evaluerer vi indsatsen efter vinterperioden, og det vil vi gøre igen i år. Her vil vi se på, om det er nødvendigt at opdatere eller justere køreplanen, så der fx tages større hensyn til cykelstierne ved vores skoler eller andre relevante områder.

Hvis du som borger oplever et sted, hvor der ikke er ryddet sne, er du altid meget velkommen til at give os besked via app’en ’Giv et praj’.

Husk i øvrigt, at du som grundejer selv har ansvar for at rydde sne og bekæmpe glatte fortove langs din grund.

 

Venlig hilsen

Vej og Park

i Hvidovre Kommune