Sag om uretmæssigt bortvi Direktør: - Fuld transperens i ansættelsesforløb...

Sag om uretmæssigt bortvi Direktør: - Fuld transperens i ansættelsesforløb...

Hvidovres kommunalbestyrelse undskyldte overfor elev og dennes familie for uretmæssig bortvisning og "mobning eller lignende" - efterfølgende blev skoleleder forfremmet

I en efterhånden langvarig sag, der handler om uretmæssig bortvisning af en elev fra Gungehusskolen samt "mobning eller lignende" af eleven modtog skolen kritik fra dels borgerrådgiveren dels fra Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Eleven og dennes familie modtog desuden en undskyldning fra kommunalbestyrelsen for behandlingen. Hvidovre Avis har tidligere gengivet undskyldningen.

Sidenhen er debatten i Hvidovre Avis fortsat, fordi den daværende skoleleder efterfølgende blev udnævnt til centerchef for skoleområdet i Hvidovre. Udnævnelsen har overrasket nogle af de involverede i sagen, fordi de ikke mener, at kritikken af Gungehusskolen harmonerer med en forfremmelse af den konkrete skoleleder.

Hvidovre Kommunes direktør for velfærdsområdet, Tine Larting, er imidlertid tilfreds med udnævnelsen af centerchefen og har desuden her i avisens spalter, skrevet, at hun anerkender de to instansers (DCUM og Borgerådgiverens, red.) kritik, men også, at "ingen af de berørte medarbejdere eller ledere blev bedt om at redegøre for deres opfattelse af det konkrete hændelsesforløb forud for de to instanser afgørelse".

Hvidovre Avis har derfor spurgt DCUM, hvilke rammer deres vurderinger og udtalelser udarbejdes efter. Hvidovre Avis har ligeledes spurgt direktøren, hvad hun mener med den førnævnte udtalelse.

Vurderer ikke rammerne

Her kommer først spørgsmålene til Tine Larting:

Hvorfor har Tine Larting en opfattelse af, at de berørte medarbejdere eller ledere ikke er blevet bedt om at redegøre for deres opfattelse af det konkrete hændelsesforløb?

- Der er ikke tale om en opfattelse, men om gengivelse af et faktuelt forhold, svarer Tine Larting Hvidovre Avis.

Mener Tine Larting, at det ligger inden for den ramme, som DCUM og Borgerrådgiveren arbejder?

- Jeg vurderer ikke Borgerrådgiverens eller DCUMs arbejdsmetoder. Jeg henviser alene (til, red.) den metode, der er anvendt, svarer Tine Larting.

Kan Hvidovre Kommune be- eller afkræfte, om ansættelsesudvalget blev orienteret om, at der var en intern undersøgelse i gang af den daværende skoleleder på Gungehusskolen?

- Undersøgelsen var netop afsluttet på dette tidspunkt. Der var gennem ansættelsesforløbet transparens om undersøgelsen og dens konklusioner, svarer Larting.

Vidste Genitor (ekstern rekrutteringsvirksomhed, der var medvirkende i ansættelsesprocessen for den nye centerchef for skoleområdet, altså den tidligere leder af Gungehusskolen, red.), at der var en undersøgelse i gang?

Tine Larting henviser til samme svar som på spørgsmålet om ansættelsesudvalget kendte til den interne undersøgelse af sagens forløb.

Kommune forpligtet

Læs her, hvad DCUM svarer:

- I forhold til Kommunaldirektørens udtalelse om at ledere og medarbejdere ikke er blevet bedt om en redegørelse for deres opfattelse af hændelsesforløbet, så kan det være relevant at gøre opmærksom på følgende: Den Nationale Klageinstans mod Mobning andenbehandler sager, dvs. en evt. klage skal først behandles lokalt, og skolen/kommunen skal træffe afgørelse. Hvis en sag oversendes til andenbehandling i Klageinstansen, så fremgår det af Bekendtgørelsen om klager §5, at skolen/kommunen i den forbindelse skal fremsende en redegørelse. Her har kommunen ikke blot mulighed for, men er rent faktisk forpligtet til, at forholde sig til forløbet gennem inddragelse af de personer de finder relevante, indleder Christian Rudbeck fra kommunikation og presse i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Han tilføjer:

- Når klageinstansen får dette materiale fra skolen/kommunen, så sendes det i partshøring hos klager jf. forvaltningsloven. Kun hvis der i dette høringssvar fremkommer nye/væsentlige oplysninger som instansen vurderer skolen/kommunen ikke allerede kender til, sendes det til modhøring ved kommunen. Klageinstansen partshører altså ikke pr. automatik skolerne/kommunerne, idet materialet der efterprøves jo som udgangspunkt er materiale som skolen/kommunen selv har udfærdiget, slutter Christian Rudbeck.red

 

red