Samarbejde med Café Hjertetræet afsluttes

Samarbejde med Café Hjertetræet afsluttes

Fra 1. januar har Café Hjertetræet ikke længere en samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvad den politiske beslutning om at spare ved at ophæve samarbejdet med Café Hjertetræet reelt betyder.

- Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede, som en del af Budget 2024, at man ikke vil forlænge samarbejdsaftalen med Café Hjertetræet i Avedøre Kirke, lyder det korte skriftlige svar fra Hvidovre Kommunes kommunikationsafdeling.

Er Café Hjertetræet og Avedøre Kirkes Menighedsråd orienteret om, hvordan beslutningen påvirker dem?

- Ja, siden budgetforliget blev offentliggjort har der været dialog mellem menighedsrådet og kommunens administration om konsekvenserne af beslutningen. Avedøre Kirke har over en længere periode vidst, at tilbuddets fremtid afhang af budgetforhandlingerne. Allerede på et møde mellem menighedsråd og kommunens administration tidligere på året, spurgte rådet, om det kunne forventes at samarbejdsaftalen blev forlænget. Administrationen svarede, at det grundet kommunens økonomiske situation var svært at svare på, svarer Hvidovre Kommune.

 

red