Sammen om bedre velfærd

Sammen om bedre velfærd

SOPHIE BISGAARD FARGANIS og SARA BENZON med svar til Anders Liltorp og Karin Kofod:

LÆSERBREV: Det er på ingen måde SF politik at spare på specialundervisningsområdet. Vi vil utroligt gerne være med til at skabe gode rammer for alle børn, også dem der har brug for særlig støtte til at gå i skole. Men udgifterne til specialundervisning stiger i øjeblikket med et tocifret milllionbeløb hvert år og derfor mener vi, at det eneste økonomisk ansvarlige er både at arbejde på at holde udgifterne i ro og at lægge pres på regeringen for at bakke økonomisk op.

Vi er rigtig glade for, at både socialdemokraterne og Enhedslisten lokalt i Hvidovre også kæmper for flere penge til velfærd og mod den stramme økonomiske styring af kommunerne. Vi kan jo læse i flere medier, at andre fremtrædende medlemmer af begge partier i andre kommuner gør det samme.

Vi er derimod uenige om, hvad vi stiller op, mens vi venter på regeringen. A og Ø vil gerne hæve skatten i Hvidovre og dermed sende besparelsen videre til landets yderkommuner, der bliver trukket betragteligt i deres bloktilskud, når andre kommuner vælger at hæve skatten. I SF er vi ikke så egoistiske på Hvidovres vegne, at vi ønsker, at børn i hårdt trængte kommuner som Langeland og Frederikshavn skal rammes, for at undgå, at vi selv må tage økonomisk ansvar, selvom det er svært.

Vi er lidt bekymrede over, at socialdemokraterne og enhedslisten ikke har bedre styr på, hvordan en kommunes økonomi styres. For man kan ikke bare trække besparelser tilbage, fordi det viser sig, at der var overskud på sidste års regnskab. For hvor besparelsen er årligt tilbagevendende, ja så kan de kommende års regnskaber lige så vel give et underskud og derfor ikke dække besparelserne i fremtiden, hvilket vil forværre økonomien yderligere.

Det undrer os, at socialdemokraterne i Hvidovre er fuldstændigt blinde for, hvad der foregår i resten af landet. Adskillige af partiets egne borgmestre bakker op om KL’s opfordring til regeringen om at kompensere kommunerne økonomisk, så de har mulighed for, at skabe velfærd af god kvalitet både på de specialiserede områder og de almene. I en kronik fra KL.dk fra 6. maj i år skriver blandt andet Sophie Hæstorp Andersen, Christina Krzyrosiak og Thomas Gyldal, som alle tre er socialdemokratiske borgmestre, at der er sket et skred i den offentlige sektor, hvor der i stigende grad tages penge fra de almenområdet for at dække de specialiserede områder, fordi Folketinget ikke ønsker at kompensere kommunerne.

Vi håber derfor, at socialdemokraterne i Hvidovre vil åbne øjnene og kigge udad på, hvad socialdemokrater gør i andre kommuner. Virkeligheden er, at der er socialdemokratiske borgmestre rundt omkring i Danmark, der vælger at forlade deres post, pga. regeringens manglende forståelse for kommunernes økonomi.

Det her er altså ikke bare en lokal sag, hvor SF Hvidovre forsøger at finde en undskyldning for, at økonomisk ansvarlighed vil have konsekvenser for velfærden og derfor i frustration prøver at råbe en regering op - Det er en landsdækkende udfordring! Vi håber at både Socialdemokratiet og Enhedslisten, i stedet at kæmpe mod os i Hvidovre Avis, vil stå sammen med os og lægge pres på regeringen for give kommunerne flere midler til at skabe den kvalitet i velfærden vi alle ønsker for borgerne i Hvidovre.

Venlig hilsen

Sophie Bisgaard Farganis og Sara Benzon, SF