Seniorrådet flytter ud af Huset

Seniorrådet flytter ud af Huset

Opsigelsen sparer Hvidovre Kommune for ca. en halv mio. kr. om året

Som en del af årets budget har Hvidovre Kommune opsagt lejemålet på Hvidovrevej 253 - Huset - som det kaldes i daglig tale.

Opsigelsen af lejemålet vil spare Hvidovre Kommune for 513.000 kr. om året, men opsigelsen betyder dog også, at der skal findes andre lokaler til Seniorrådet og Headspace.

Ifølge Vedtægt og Samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Seniorrådet skal Hvidovre Kommune stille lokaler til rådighed for Seniorrådet.

- Ved beslutning om at opsige lejemålet på Huset skal kommunen derfor stille et andet lokale til rådighed for Seniorrådet, fremgår det af årtes budgetmateriale, som beslutningen blev truffet på baggrund af.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvor Seniorrådet og Headspace kan forvente at skulle flytte hen, når lejemålet er opsagt.

- Administrationen er i dialog med Seniorrådet om at anvende lokaler i Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads 1, og vi forventer, at Seniorrådet tager de nye lokaler i brug i løbet af februar 2024, svarer direktør for området, Tine Larting, Hvidovre Avis.

Kan Headspace blive i Huset på Hvidovrevej 253? - Nej, lejeaftalen for Huset er opsagt, og derfor skal Headspace flytte. Kommunens administration er i gang med at finde egnede lokaler til Headspace - efter dialog med dem om deres ønsker og behov, fortæller Tine Larting.

 

red