SF har høje ambitioner på børneområdet

SF har høje ambitioner på børneområdet

KRISTINE AMALIE ROSTGAARD og SARA BENZON med svar til Kenneth F. Christensens indlæg i Hvidovre Avis fra sidste uge:

LÆSERBREV: Først og fremmest tak til Kenneth F. Christensen og Socialdemokratiet for at minde alle om, hvilket parti, der faktisk kæmper for minimumsnormeringer - nemlig SF! Ja, vi har kæmpet for loven om minimumsnormeringer og med Jacob Mark i spidsen lykkedes det i forrige regeringsperiode at sikre en nedre grænse for, hvor få voksne, der må være omkring vores børn i dagtilbuddene.

Men vi må desværre konstatere, at Kenneth F. Christensen ikke har fulgt særlig godt med i den politiske debat, når han antager, at SF ikke længere har ambitioner på børnenes vegne - intet kunne være mere forkert!

I SF har vi høje ambitioner for den kvalitet vi i Hvidovre tilbyder vores yngste borgere. Det har Socialdemokratiet åbenbart ikke, når de gang på gang beretter, at minimumsnormeringer (vel at mærke papirsnomeringer) er endemålet. For os er minimumsnormeringer, netop det ordet betyder, et MINIMUM for hvor få voksne, der pinedød skal være for at skabe trygge rammer, høj trivsel og god udvikling for vores børn. Ja, det minimumskrav har vi i Hvidovre Kommune på papiret, men det forhindrer os bestemt ikke i fortsat at arbejde for endnu bedre vilkår. Blandt andet gennem flere uddannede pædagoger. Det har vores børn fortjent!

Jamen, ihh tak til regeringen for at sende penge til området, men helt ærligt, det klinger virkelig hult, når det beløb kommunen modtager er langt lavere end den stigning, der er på det specialiserede område - et område som regeringen endnu engang har nægtet at tage økonomisk ansvar for, på trods af, at det tvinger nærmest samtlige kommuner til at spare på den øvrige velfærd - for nogle kommuners vedkommende også dagtilbud.

Da der i dette forår skulle foretages en justering af budgettet og findes midler allerede i indeværende år, ja, så lykkedes det faktisk SF at overbevise resten af den brede konstitueringsgruppe om, at der ikke skulle spares på børneområdet. Så, Kenneth F. Christensen, vi kan love dig, at vi fortsat kæmper bravt for at opnå vores ambitioner på området, så godt som det overhoved kan lade sig gøre med den økonomiske situation, som Hvidovre Kommune og mange andre kommuner befinder sig i. Det er naturligvis altid en balancegang både at have ambitiøse mål og være økonomisk ansvarlige - noget der ikke bliver lettere af at overtaget en økonomisk rodebutik. Men hvis vi ikke tager hånd om økonomien nu, vil det have alvorlige konsekvenser for børneområdet om ganske få år.

I stedet for at banke på SF, der i den grad kæmper for børnene, ville det klæde Kenneth F. Christensen og socialdemokraterne at bruge energien på at lægge pres på den selvudråbte: “børnenes statsminister” og få hendes regering til endeligt at tage økonomisk ansvar for det specialiserede område.

Det er så frustrerende som lokalpolitikere, at vi gang på gang oplever, at der med den ene hånd tildeles penge til et område, der får regeringen til at fremstå som en glad julemand med store gaver i sækken - når den anden hånd giver opgaver til kommunerne, som er en langt større belastning for kommunernes økonomi. Derfor kommer kommunerne til at fremstå som løftebrydere, selvom der bliver kæmpet vanvittigt hårdt for at få enderne til at mødes. Dette er i øvrigt en problematik, som også KL’s formand har været ude og påpege flere gange.

I SF har vi kæmpet for børnene længe - Så dejligt, at Socialdemokratiet nu (måske) også er klar!

Venlig hilsen

Kristine Amalie Rostgård og Sara Benzon, SF Hvidovre