SF leverer resultater gennem samarbejde

SF leverer resultater gennem samarbejde

MARIE-LOUISE JØRGENSEN og NIELS ULSING med svar på læserbrev fra Christian Janfelt:

LÆSERBREV: Regeringens politik har presset landets kommuner. Det giver Hvidovre og mange andre kommuner et økonomisk set meget vanskeligt udgangspunkt. Med sin økonomiske politik har regeringen tvunget både Hvidovre og de fleste af landets øvrige kommuner til at prioritere økonomien i den enkelte kommune meget hårdt. Det har desværre krævet nogle prioriteringer.

Men trods den stramme økonomi har SF ved hjælp af samarbejde skaffet flere resultater til Hvidovre.

Vi har blandt meget andet haft fokus på et grønnere Hvidovre, opretholdelse af velfærden og borgerinddragelse.

Udpluk af vores resultater:

Undersøgelse af støjen på Holdbækmotorvejen, og det er vi meget glade for.

200 nye træer, en vision for Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde med øget biodiversitet og konkrete bæredygtighedssamarbejder mellem virksomhederne.

Ny klimaplan, 34 pladser med offentlige ladestandere og sammen med Grønne Nabofællesskaber har vi plantet skoleskove.

Styrket økonomien markant inden for kerneområderne, hvor vi har afsat økonomi til det specialiserede børneområde, specialundervisning, det specialiserede voksenområde, sygeplejen og hjemmepleje i 2024 og årene frem.

Ansættelse af unge fritidsjobbere på vores plejehjem, udarbejdet onboarding programmer for vores ansatte - og der er en ny seniorpolitik på vej

Oprettet flere borgerinddragende udvalg, fx et udsatteråd, et støjudvalg og et havneudvalg og ikke mindst et Børne- og Ungdomsråd.

I SF har vi fire mandater og vi vil og skal samarbejde bredt til gavn for flest muligt i vores by. Vi har ingen illusioner om at kunne trumfe vores egen politik igennem, for det skal ske i et samarbejde med så mange som muligt. Og i det samarbejde er alle partier og lister i Hvidovres kommunalbestyrelse velkomne. Vil man som borger have det mere rødt og grønt, ja, så er det en god idé at styrke SF.

Marie-Louise Jørgensen og Niels Ulsing, SF Hvidovre