SF ønsker fortsat åbenhed om normeringer

 SF ønsker fortsat åbenhed om normeringer

Minimumsnormeringerne er vigtige og dem skal vi kæmpe for at beholde, skriver SOPHIE BISGAARD FARGANIS:

LÆSERBREV: Da SF gik i spidsen for minimumsnormeringer, var det i en lidt anden variant, end den vi er endt med i dag. SF ville indføre minimumsnormeringer på institutionsplan, så alle børn ville kunne mærke det i deres hverdag. Men den daværende regering, som udelukkende bestod af Socialdemokratiet, mente at det var nødvendigt at indføre det på kommuneniveau, da de på daværende tidspunkt ikke havde tallene for normeringer i de enkelte institutioner, og derfor ikke kunne regne på, hvad det reelt ville koste.

Derfor endte aftalen med et kompromis om minimumsnormeringer på kommuneniveau, men at kommunerne skulle begynde at opgøre normeringerne på de enkelte institutioner, så en pris efterfølgende kunne regnes ud og vi på længere sigt, ville kunne arbejde hen imod minimumsnormeringer på institutionsniveau. Og den del af aftalen har den nuværende regering, med Socialdemokratiet i spidsen, nu valgt at sløjfe.

Det er et klart brud på aftalen, der blev lavet i sidste regeringsperiode og dybt skuffende for de forældre, børn og personale der hver dag begår sig i daginstitutioner hvor der desperat mangler ressourcer og har brug for den gennemsigtighed opgørelserne ville kunne give.

Og når man spørger regeringen, og den socialdemokratiske børne- og undervisningsminister, hvorfor regeringen har valgt at løbe fra en klar aftale, bliver der peget på afbureaukratisering som svar. Der skal findes opgaver i praksis, der kan skæres væk fra det administrative niveau. På trods af, at rigtig mange mennesker ønsker den gennemsigtighed, opgørelsen ville vise. En gennemsigtighed som regeringen ikke mener, er nødvendig - eller som de muligvis helst ikke vil konfronteres med.

For Socialdemokratiet har ikke lagt skjul på, at de helst ville være minimumsnormeringer foruden. Og i hvert fald ikke mener, at det bør gælde for alle børn på institutionsniveau. Og så er det da belejligt at være helt uvidende om, hvor meget personale, der egentlig er rundt om vores børn i praksis. Ikke mindst når partier som SF i fremtiden foreslår at arbejde for minimumsnormeringer på institutionsniveau og regeringen kan henvise til deres egen uvidenhed på området og derfor igen, referere til de manglende oplysninger om det økonomiske aspekt.

Men det her handler ikke om afbureaukratisering som regeringen påstår. Det handler om prioriteringer. Og endnu engang viser regeringen, med Børnenes Statsminister i spidsen, at de ikke vil prioritere at investere mere i vores børn og unge - på trods af den store nødvendighed på området!

Vores børn og unge mistrives. Pædagogandelen landet over er historik lav. Kommuner skærer i åbningstider for at spare indenfor de alt for snævre budgetter. Der mangler pædagoger til vores børn og unge.

Derfor vil vi i SF Hvidovre, kæmpe videre for vores fremtid, vores børn og unge, når nu det ikke er en kamp regeringen mener, er værd at prioritere.

For en SF’er er gode vilkår for vores børn hjerteblod. Vi vil kæmpe videre for det gode børneliv og netop de opgørelser der viser os hvordan det egentlig forholder sig med minimumsnormeringerne i praksis. Og så vil vi arbejde videre derfra. For vi ønsker ikke blot et simpelt tal, der udelukkende er antallet af børn divideret med antallet af voksne. Vi ønsker, at der skal være åbenhed omkring andelen af uddannede personale og særlige forudsætninger i det enkelte dagtilbud. Pædagoger er afgørende for den kvalitet, der er i det enkelte tilbud. Det er dem, der driver de daglige indsatser i forhold til bl.a. børnenes udvikling af sproglige, motoriske og sociale kompetencer. Det er pædagogerne, der har blik for børnenes trivsel, udvikling og dannelse. Der kan få børn med i meningsfulde fællesskaber og sørge for at udvikle givtige og pædagogiske læringsmiljøer der understøtter hvert enkelt barn, på hvert enkelt stadie.

Minimumsnormeringerne er vigtige og dem skal vi kæmpe for at beholde og gælde for alle børn. Men i SF ønsker vi øget fokus på kvalitet - og det er meget mere end blot antallet af børn per voksen. Derfor vil vi undersøge muligheden for, at Hvidovre Kommune fortsat kan være åbne om normeringstallene og antallet af uddannet personale. Vi kalder det kvalitetsnormeringer!

Venlig hilsen

Sophie Bisgaard Farganis, SF, pædagog i Hvidovre

Sara Benzon, SF, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget