Sikker skolevej er et problem for H/F Svarø

 Sikker skolevej er et problem for H/F Svarø

Ca. 30 parkeringspladser på Høvedstensvej forsvinder til fordel for cykelsti, til gengæld oprettes flere p-pladser foran Multihuset

Sikker skolevej giver problemer for Svarø

Sikker skolevej ved Gungehusskolen er ved at være på plads, men det betyder til gengæld, at kolonihaveejerne ved Svarø ikke længere kan parkere deres biler uden for kolonihaveområdet - og det er et alvorligt problem, mener en af kolonihavebrugerne.

- Hvidovre kommune har sløjfet ALLE p- pladser på vejen?? Det vil samtidige sige at H/F Svarø's medlemmer også skal finde alternative p-pladser fra 1 km. og op efter. Her snakker vi om ældre mennesker på + 60-70-80 år og opefter, som er gået på aftægt, som nu skal gå alle disse meter, med dårligt bentøj/helbred. Hvis I (Hvidovre Avis, red.) kommer forbi, så læg mærke til cykelstiens form, fra Arnold Nielsens Boulevard og frem til haveforeningen: P-plads på kørebanen, cykler inden om, dobbeltrettet i den ene side og lige i den anden. Så er der vidst plads nok til dem, når man har set hvor mange der bliver kørt i skole, skriver Birger Larsen til Hvidovre Avis.

Ser man nærmere på beslutningen om at trafiksikre Høvedstensvej ved Gungehusskolen, fremgår det af referatet fra de møder, hvor den politiske beslutning blev truffet, at der rigtig nok skal lægges cykelstier inden om de parkerede biler.

- Det rådgivende ingeniørfirma COWI har fremsendt et forslag, der omfatter, at Høvedstensvej ensrettes fra Arnold Nielsens Boulevard til Gungevej, der etables cykelbaner mellem fortov og parkering, der etableres skråparkering foran skolen, der reserveres én plads til skolebus for børn med særlige behov og tre pladser til forældre til børn med særlige behov og længdeparkering langs kolonihaverne fjernes, fremgår det af sagsfremstillingen.

Nedlægger 30 pladser

Af referatet fremgår det, at det blev politisk besluttet at følge den plan. Endvidere fremgår det af referatet, at politikerne også valgte at følge de øvrige tiltag i COWIs forslag, som f.eks. at nedlægge ca. 30 p-pladser, som Birger Larsen påpeger indledningsvist. Til gengæld vil der blive etableret flere p-pladser foran det kommunale Multihus, end der er på nuværende tidspunkt.

- Da forslaget indeholder nedlæggelse af ca. 30 p-pladser i længdeparkeringen ved kolonihaverne langs Høvedstensvej, har COWI udarbejdet et forslag til etablering af skråparkering på kommunens ejendom på Høvedstensvej nr. 45. Skråparkering vil tilføre ca. 15-20 pladser, fremgår det af sagsfremstillingen.

Man kan desuden læse ud af materialet, at Hvidovre Kommune godt er klar over, at der fremadrettet vil mangle p-pladser til brugerne af kolonihaverne.

- I alt reduceres parkeringsmulighederne med 10–15 pladser på Høvedstensvej, hvilket især vil være et tab for brugerne af kolonihaverne, står der i sagsfremstillingen.

Af den grund ser det også ud til, at der politisk er lagt vægt på, at der skal findes så mange p-pladser i området, som muligt, idet beslutningen om at etablere p-pladser foran kommunens ejendom er godkendt med en præcisering.

- Godkendt med den præcisering, at der skal være tale om mindst 15-20 parkeringspladser (foran kommunens bygning på Høvedstensvej, red.), står der om den politiske beslutning.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommune, hvorfor man ikke kan lade brugerne af kolonihaven parkere langs Høvedstensvej i weekenderne, hvor der alligevel ikke er cyklende skolebørn på vejen.

Hvidovre Kommune har ikke kunnet svare på spørgsmålet før avisens deadline. Avisen følger op med kommunens svar i Hvidovre Avis den 9.8.

 

red