Sikkerheden er i top

Sikkerheden er i top

Det blev markeret med flæskestegssandwich og hotdogs til alle håndværkerne, da byggepladsen ved Hvidovre Hospital for nylig kunne fejre 300 dage i streg uden en eneste arbejdsulykke

For enden af Hvidovre Hospital er opførelsen af 43.000 kvm nyt hospital i fuld gang. Den nye hospitalsbygning, som er navngivet Center A, skal bl.a. huse en ny stor akutmodtagelse, et mor-barn-center samt en samling af hospitalets store Børne- og Ungeafdeling.

De nye rammer vil give hospitalet muligheder for at arbejde sammen på tværs af specialer på en ny måde, som kan give patienterne en bedre og hurtigere behandling. Samtidig får alle indlagte patienter ensengsstuer med eget bad og toilet, og både personalet, patienterne og deres pårørende kan opholde sig i nye, moderne og lyse rammer.

Men til forskel fra mange andre arbejdspladser er byggepladser desværre et sted, hvor der ofte sker ulykker. Der er mange mennesker fra mange forskellige virksomheder, og der bliver håndteret mange tunge materialer og meget værktøj, som man potentielt kan komme til skade med. Derfor er der meget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.

Jørgen Rasmussen, som er arbejdsmiljøkoordinator i Center for Ejendomme i Region Hovedstaden og som har ansvaret for sikkerheden på byggepladsen, havde i anledning af 300-dagen sørget for en pølsevogn på pladsen.

- Vi har haft et hårdt år, hvor vi bl.a. har haft mere end 300 nye folk på pladsen, fordi vi i foråret havde en vandskade, som der skulle ryddes op efter. Derfor er jeg utrolig glad og stolt over, at vi har haft så godt styr på sikkerheden og ikke haft nogen ulykker siden januar.

Åbenhed, ærlighed og dialog

Ifølge Jørgen Rasmussen er nøglen til at sikkert arbejdsmiljø, at bygherre og entreprenørerne har en løbende dialog omkring sikkerheden og de episoder, som opstår.

- Hver eneste gang vi har haft en ulykke eller bare været tæt på at have en, så har vi talt om det; hvad kan vi gøre bedre? Hvordan undgår vi, det sker igen? osv., forklarer Jørgen Rasmussen.

Men dialog kan ikke stå alene. Det kræver en stor portion tillid og åbenhed, hvis dialogen skal kunne give nogle resultater.

- Vi er meget åbne om det og fokuserer hele tiden på at finde en løsning og ikke på, hvis skyld det er, hvis noget går galt. Og fx når Arbejdstilsynet har været på besøg og måske har haft nogle obs-punkter, så snakker vi dem igennem hver gang, fortæller Jørgen Rasmussen.

Og derfor vil han også gerne sige tak til både håndværkerne, entreprenørerne og bygherren for godt samarbejde.

- Vi har et rigtig godt samarbejde omkring sikkerheden på vores byggeplads. Og det er bare virkelig vigtigt og virkelig dejligt. Så det mindste vi kunne gøre, var at sørge for lidt frokost som tak, siger Jørgen Rasmussen.

Foto: Jørgen Rasmussen var en glad mand, da han sammen med flere 100 håndværkere kunne fejre 300 dage uden arbejdsulykker på byggepladsen ved Hvidovre Hospital.