Skal aftenskolerne stå på gaden om et år?

Skal aftenskolerne stå på gaden om et år?

Kommunen har åbenbart ingen færdig plan når huset rives ned, skriver to aftenskoleformænd SUSANNE WAD LETH og OLE BESTED

LÆSERBREV: Er du en af de mange Hvidovre-borgere, der går på et aftenskolehold, er det måske dit hold, der fra efteråret 2024 ikke har et sted at være.

Rigtig mange af aftenskolernes tilbud forgår i bygningen på hjørnet af Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej, lige overfor Frihedens Station. Den bygning skal sælges, og der skal opføres boliger. Det betyder desværre, at aftenskolerne ikke kan blive boende fra efteråret 2024.

Hvor skal aftenskolerne flyttes hen? Hvidovre Kommune har ikke en færdig plan for, hvor aftenskolerne skal flytte hen efter sæson 2023-24. Hvidovre Kommune har fundet lokaler til nogle af aftenskolernes mange aktiviteter, men der mangler lokaler til en del af aktiviteterne – særligt de mange motions- og yogahold, som plejer at få undervisning på Hvidovrevej 438.

Et rigere liv for tusindvis af borgere

Aftenskolerne benyttes hvert år af tusindvis af borgere, og Hvidovre Aftenskoleråd opfordrer kommunalpolitikerne til, i de kommende budgetforhandlinger, at afsætte midler til at sikre lokaler til aftenskolerne, så Hvidovres borgere og Hvidovre Kommune fortsat kan høste de fordele, der er ved at have velfungerende aftenskoler i kommunen.

Nogle af de fordele er for eksempel at give en unik mulighed for livslang læring inden for et meget bredt udbud af fag. Det bidrager til at skabe oplyste og engagerede borgere, der er aktive deltagere i samfundet.

Aftenskolerne skaber sociale netværk og relationer på tværs af aldersgrupper, etniciteter og interesser, hvilket styrker sammenhængskraften i kommunen.

Investering i fremtiden

Aftenskolerne tilbyder bevægelseshold og andre kurser, der giver lyst til fysisk aktivitet. Det forbedrer borgernes velvære og bevidsthed om sundhed. På længere sigt vil det også kunne reducere kommunens omkostninger til sundhed.

Samlet set spiller aftenskolerne en vigtig rolle i kommunen. De er ikke kun kulturelle institutioner, men også uddannelsesmæssige, sociale og sundhedsfremmende ressourcer. Ved at prioritere midler til aftenskolerne viser kommunerne deres engagement i borgernes trivsel, læring og livskvalitet. Det er en investering i fremtiden og en forpligtelse til at skabe et mere inkluderende, oplyst og sammenhængende samfund.

Susanne Wad Leth, Formand for Fora Hvidovre

Ole Bested, Formand for AOF Hvidovre

Foto: Aftenskolerne bliver husvilde.