Skal drøfte fremtiden for Vandtårnet

Skal drøfte fremtiden for Vandtårnet

Økonomiudvalget blev præsenteret for fire hovedscenarier for renovering og udvidet brug af vandtårnet

Ved økonomiudvalgsmødet i går tirsdag den 21. maj diskuterede man fremtiden for byens ikoniske vandtårn. På dagsordenen var forskellige scenarier for renovering og udvidet brug af tårnet, som har stået siden 1937 og i dag primært anvendes til klatring.

I budgettet for 2023 var der afsat 2 millioner kroner til en facaderenovering af vandtårnet. Men efter et temamøde den 19. februar 2024, hvor mulighederne for at udvide tårnets anvendelse blev drøftet, er der nu fremlagt flere scenarier med forskellig økonomisk og funktionel omfang.

Scenarierne

Økonomiudvalget blev præsenteret for fire hovedscenarier for renovering og udvidet brug af vandtårnet:

Scenarie 2: Facaderenovering, nye vinduer og udvendigt værn samt renovering af kuplen. Dette scenarie kræver en tillægsbevilling på 4 millioner kroner.

Scenarie 3: Samme som scenarie 2, men med tilføjelse af akustikforbedringer og en ny toiletbygning. Dette kræver en tillægsbevilling på 10 millioner kroner.

Scenarie 4: Omfatter alt i scenarie 3 plus en indvendig flugtvejstrappe. Dette kræver en tillægsbevilling på 18 millioner kroner.

Scenarie 4a: Ligner scenarie 4, men med en alternativ løsning på brand- og flugtvejsproblematikken ved at installere sprinkling i vandtårnet. Også her kræves en tillægsbevilling på 18 millioner kroner.

Beslutninger og anbefalinger

Kultur- og Fritidsudvalget samt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har anbefalet scenarie 2 til videre behandling. Dette indebærer den nødvendige udvendige renovering, som skal sikre bygningens fortsatte brug til klatring og andre aktiviteter.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med, samt hvordan finansieringen skal afklares. Dette vil ske i forbindelse med behandlingen af anlægsbudgettet for 2024 og budgetprocessen for 2025. Derudover er det besluttet, at der aktivt skal søges fondsmidler til at finansiere de dele af den indvendige istandsættelse, der muliggør brugen af tårnet til kulturelle og uddannelsesmæssige formål.

Fremtidige muligheder

Visionen for vandtårnets fremtidige anvendelse inkluderer en bred vifte af aktiviteter, herunder kunstudstillinger, musikarrangementer og undervisning i naturvidenskab og klatring. Tårnet har potentiale til at blive et centralt kultur- og læringssted i Hvidovre, og der er stor interesse for at udvikle det til at kunne rumme op til 49 personer ad gangen, hvilket er den maksimale kapacitet uden at ændre brandreglerne.

FOTO: Vandtårnet står på H.C. Boysensvej 5.

mag