Skal have mulighed for at leve det liv man ønsker

Skal have mulighed for at leve det liv man ønsker

Fokus på unge, mænd, overvægtige og ensomme i ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik

Tirsdag den 25. april vedtog kommunalbestyrelsen Hvidovre Kommunes nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik for 2023-2026. Politikken skal sætte rammen for de fælles forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tværs af kommune, foreningsliv og erhvervsliv.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi nu også styrker fokus på mental sundhed i den nye politik. Både ensomhed og stress er nu noget, der i dag desværre er blevet et tema på tværs af aldersgrupper. Derfor er det væsentlige emner, som vi sammen med de øvrige fokusområder, skal være særlig opmærksomme på i vores arbejde med at fremme sundhed og trivsel for alle borgere, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Arne Bech.

Særligt fokus på udvalgte målgrupper

Som noget nyt er der i politikken fokus på udvalgte målgrupper. Unge er med, da en stigende andel har dårlig mental sundhed og mistrives. De 16-24-årige føler sig ensomme og har desuden højere forekomst af stress og flere viser symptomer på angst og depression.

En anden målgruppe er borgere, der oplever ensomhed. I en undersøgelse af danskernes sundhed fra 2021 svarede 12% af Hvidovres borgere, at de føler sig ensomme. Og da ensomhed har negativ betydning for både den mentale og fysiske sundhed, ønsker kommunen at fokusere på, hvordan man kan få flere borgere med i aktive og sociale fællesskaber.

Mænd er også med som en målgruppe i den nye politik. Det er de fordi, mænd sjældnere går til lægen end kvinder. Desuden deltager mænd mindre i kommunale tilbud og aktiviteter og har oftere et mindre eller intet socialt netværk.

Den sidste gruppe er borgere med overvægt. Andelen af borgere med overvægt og svær

overvægt er stigende i Hvidovre, ligesom den er i resten af Danmark. Konsekvensen af det er større risiko for både dårlig mentalt og fysisk sundhed.

Dialog med dem det handler om

En del af arbejdet med den nye politik har været dialog med borgere i de forskellige målgrupper.Både unge og mænd har deltaget i fokusgrupper, mens deltagerne af tilbuddet Stærk og Sund, som fokuserer på en sundere og mere aktiv livsstil, har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse.

For de unge blev der særligt vendt tre emner. Ensomhed, Snus, nikotinprodukter og tobak og Digitale vaner og søvn. Et andet fokus har været at afdække, hvorfor færre mænd end kvinder deltager i kommunale tilbud og aktiviteter. De deltagende mænd skulle fx forholde sig til, hvordan kommunale sundhedstilbud skal se ud, hvis man ønsker at få flere mænd til at deltage.

- Sundhed handler om at have det godt - både fysisk og mentalt. Og det handler om og at have mulighed for at leve det liv, man ønsker. Når vi laver en ny politik, skal den tage udgangspunkt i borgernes virkelighed. Derfor er jeg også glad for alle de inputs, vi har fået i dialog med borgerne. Inputs og indsigter om alt fra digitale vaner til ensomhed fra både unge og ældre borgere er vigtige, når vi laver en politik, der drejer sig om folks hverdag i Hvidovre, fortæller Borgmester, Anders Wolf Andresen om den nye Sundheds- og forebyggelsespolitik.

Eksempler på hvad Hvidovre Kommune med udgangspunkt i Sundheds- og forebyggelsespolitikken 2023-2026 vil arbejde med:

At øge foreningsdeltagelsen for børn og unge og styrke et aktivt børneliv særligt med fokus på udsatte børn, der på grund af deres fysiske eller mentale udfordringer står uden for fællesskabet

At fremme mental sundhed og trivsel blandt børn og unge med fokus på digital dannelse, søvn og muligheden for at deltage i trygge fællesskaber online, i nærmiljøet og i skolen

At udarbejde en ny vision for mad og måltider målrettet 0-100-årige, der bygger på aktuelle anbefalinger

Flere tobaks- og nikotinfri fritidsmiljøer og udearealer

At øge de personlige ressourcer og reducere de skadelige virkninger af rusmidler hos borgere gennem forløb i Hvidovre Kommunes Rusmiddelcenter

Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2023-2026

Bygger på tre værdier: Sunde rammer, Lighed i sundhed, Den nære sundhed.

Rummer fem forskellige fokusområder:

Fysisk aktivitet

Mental Sundhed

Mad og måltider,

Tobak og nikotinprodukte

Alkohol og stoffer