SKAL ”KOLDE MASKINER” NU ERSTATTE ”VARME HÆNDER”?

SKAL ”KOLDE MASKINER” NU ERSTATTE ”VARME HÆNDER”?

– spørger SV. ERIK HANSEN, om kommunens spareforslag omkring de ældre:

LÆSERBREV: De kloge, højtlønnede regnedrenge (m/k) i Hvidovre Kommune har på baggrund af et forventet merforbrug på ældre- og sundhedsområdet på 16,4 mio. kr. i forhold til budgettet forelagt politikerne forskellige spareforslag.

Administrationen vurderer således, at det generelt vil være muligt at indføre en mere restriktiv visitationspraksis inden for rammerne af den godkendte kvalitetsstandard for 2023, da praksis på nuværende tidspunkt repræsenterer en fortolkning af kvalitetsstandarden, der giver et højt serviceniveau.

Eller sagt på jævnt dansk: Vi gamle skulle værre blevet forkælet med hensyn til visitation til hjemmehjælp og andre serviceydelser. Det kan man så lige tænke lidt over, når man også lytter til erfaringerne fra ældre i den praktiske hverdag.

Nu bare maskiner?

Et af administrationens mere kuriøse forslag på ændret visitationspolitik gælder for de borgere, der har behov for hjælp til rengøring. Disse kan inden for et halvt år blive visiteret til en robotstøvsuger og en robotgulvasker, altså kolde maskiner i stedet for varme hænder.

Det fremgår ikke af forslaget, hvordan disse apparater bliver præsenteret for borgerne. Skal det følges op med teknikerbesøg og tilkaldeordninger, hvis isenkrammet går i udu? Og mon ikke fantasien rækker til at opkræve et gebyr for brugen?

Selvfølgelig kan man som gammel og måske ensom finde trøst ved et summende apparat i stuen som hyggespreder, men det vil næppe opleves at være det samme som et besøg at mennesker, man også kan tale med. Lidt trist, at man den kommunale administration vurderer det til at være overforbrug. Man kan håbe, at der er ansvarlige kommunalpolitikere, som kan sætte bremsen i. Og hvis ældreorganisationerne – herunder Ældre Sagen – har nogen mening om administrationen forslag, så kom dog frem med den.

Sv. Erik Hansen

Gadestævnet 37

Foto: Forslag om at robotstøvsuger skal gøre rent hos ældre i stedet for mennesker.