Skal starte skole uden de nære venner

Skal starte skole uden de nære venner

NAGINA HUSSAIN med åbent brev til borgmester og udvalg:

LÆSERBREV: Kære borgmester og medlemmer for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Jeg skriver til jer for at dele min bekymring vedrørende skolepladsfordelingen i vores kommune. Som en bekymret forælder er jeg dybt frustreret over den nuværende praksis, der har resulteret i, at min søn står overfor at skulle starte i en skole uden sine nære venner, som den eneste ud af 15 skolebørn fra sin børnehave som skal på en anden skole end dem!!

Det er hjerteskærende at se, hvordan vores børn, som tidligere har delt glæder og udfordringer på legepladserne, nu skal adskilles på grund af en mangelfuld pladsfordelingssystem. Mens andre børn glæder sig over at fortsætte deres skolegang sammen, bliver min søn og flere andre efterladt alene, uden den støtte og tryghed, som venskaber kan give.

Det er tydeligt, at den nuværende fordelingsproces ikke tager højde for børns trivsel og sociale behov. Det er uacceptabelt, at vi som samfund ikke formår at sikre, at vores børn kan fortsætte deres skolegang sammen med deres venner, som de har knyttet stærke bånd til gennem årene.

Jeg opfordrer derfor vores kommunale myndigheder til at revidere og forbedre skolepladsfordelingssystemet, så det i højere grad tager hensyn til børnenes trivsel og sociale tilknytning. Det er afgørende, at vores børn får mulighed for at opretholde deres venskaber og støtte hinanden i overgangen til en ny skole.

Jeg håber, at min bekymring kan bidrage til en konstruktiv debat og handling fra vores beslutningstagere. Lad os arbejde sammen for at sikre, at vores børn får den bedst mulige start på deres skoleliv, og at ingen bliver efterladt i ensomhed og isolation på grund af en mangelfuld skolepladsfordeling.

Jeg er dybt utilfreds med den skole min søn skal begynde på!!

Med venlig hilsen,

Nagina Hussain