Skoledistrikter for skoleåret 2024/25 er på plads: Dispensationer på klasseloftet...

Skoledistrikter for skoleåret 2024/25 er på plads: Dispensationer på klasseloftet...

Det er et kludetæppe, men vi har fundet nogle gode løsninger for stort set alle skoler, konkluderer formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon.

Der var tak og ros til både engagerede forældre, skolebestyrelser og politiske samarbejdspartnere, da Kommunalbestyrelsen på sit møde den 29. august satte punktum for arbejdet med at justere skoledistrikterne, så de er klar til skoleåret 2024/25. De nye skoledistrikter er nu endeligt vedtaget, og det betyder, at der er flyttet lidt på optageområdet mellem nogle af skolerne. Formålet har været at sikre, at alle folkeskoler i Hvidovre er økonomisk bæredygtige i de kommende år.

Kommunalbestyrelsen valgte at følge den løsning, som Børne- og Uddannelsesudvalget kom frem til. Det betyder, at der kommer til at ske færre ændringer i skoledistrikterne end oprindeligt planlagt.

- Jeg er glad for, at vi har taget ansvar i fællesskab, og selvom det er lidt af et kludetæppe, så har vi fundet en god løsning for stort set alle skoler. Jeg vil gerne sende en stor tak til alle de engagerede forældre, til skolebestyrelserne og til alle medlemmerne i Børne- og Uddannelsesudvalget, som virkelig har arbejdet for at finde løsninger, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Sara Benzon. - Den løsning, vi har fundet, vil på sigt også betyde, at vi ikke skal bruge penge på at udvide skoler. I stedet kan vi bruge vores ressourcer på at modernisere, bygge skolehaller og gøre skolevejene mere sikre.

Det eneste, der ærgrer udvalgsformanden er, at det ikke er lykkedes at håndtere Engstrandskolens udfordring med for få elever.

- Det bekymrer mig, men det må vi forsøge at tage hånd om i de fremtidige løsninger på skoleområdet. Jeg er meget optaget af, at vi også finder en god løsning for Engstrand, pointerer hun.

Med de nye skoledistrikter vil Gungehusskolens distrikt afgive elever til Præstemoseskolens distrikt. Børn fra Dansborgskolens distrikt vil få fortrinsret til ledige pladser på Risbjergskolen, hvis der er flere skolestartere i 2024/25 end der er plads til med 3 spor og 26 elever pr. klasse.

Der er givet dispensation til, at klasseloftet på både Dansborgskolen og Risbjergskolen må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, sådan at der på hver skole friholdes 6 pladser til tilflyttere og elever, der skal gå om.

Langhøjskolens distrikt afgiver nogle elever til Engstrandskolens distrikt, og i Frydenhøjskolens distrikt vil børn få fortrinsret til ledige pladser på Avedøre Skole, hvis der er flere skolestartere i 2024/25 end der er plads til med 3 spor og 26 elever pr. klasse. Samtidig er der givet dispensation til, at klasseloftet på både Frydenhøjskolen og Avedøre Skole må stige fra 26 til 28 efter indskrivningen, sådan at der på hver skole friholdes 6 pladser til tilflyttere og elever, der skal gå om.

Avedøre Skoles distrikt ændres, så Mellemvangsvej og en del af Avedøre Stationsby Syd kommer med. Grænsen for det frie skolevalg vil på Risbjergskolen, Dansborgskolen og Langhøjskolen blive fra 24 til 22 elever i klassen for kommende 0. årgang i skoleårene 2024/25, 25/26 og 26/27.

De justerede skoledistrikter vil kunne ses på hvidovre.dk fra midten af september. Indskrivning af skolebørn 0. klasse til skoleåret 2024/25 foregår i december 2023. Nærmere information om dette kommer senere.