Skraldefolk påpeger lovbrud

 Skraldefolk påpeger lovbrud

Medarbejdere mener, at de ved flere lejligheder er blevet pålagt lovbrud i deres daglige arbejde

Overlæsning af skraldebiler, sammenblanding af affaldsfraktioner og medarbejdere, der bliver pålagt opgaver, som de ikke har certifikat til.

Det er nogle af de problemstillinger, som medarbejdere i Hvidovre Kommunes affaldshåndtering påpeger er en del af arbejdsmiljøproblemerne i deres daglige arbejde.

- Altså, der bliver udført grove lovbrud på daglig basis, f.eks. ved at folk bliver sendt ud uden EU-bevis. Og folk får at vide, at de skal blande affaldet, fordi der ikke lige er bemanding til andet, fortæller en medarbejder til Hvidovre Avis.

Overlæssede biler

En anden beretter om gentagne eksempler på, at skraldebiler har været overlæsset.

- Vi taler om folk, der har kørt med 9 tons overlæs velvidende, at der kan opstå utrolig farlige situationer, fortæller en medarbejder til Hvidovre Avis.

Hvidovre Avis har set dokumentation for at skraldebiler i flere tilfælde har kørt med overlæs og har derfor spurgt Hvidovre Kommunes ledelse, om man er bekendt med problemstillingerne.

Er det korrekt, at der begås lovbrud i affaldsindsamlingen - f.eks. ved overlæsning af skraldebiler og sammenblanding af affaldsfraktioner?

- Vi er blevet bekendt med enkeltstående tilfælde med fx. overlæsning af biler og afhentning af sammenblandede affaldsfraktioner, hvor affaldet ikke har været sorteret hos borgeren. Disse situationer er blevet håndteret, så vi undgår gentagelse, svarer centerchef for Trafik og Ejendomme Anne Pallesen til Hvidovre Avis.

 

red