Skraldefolk tæt på at nedlægge arbejde - kommunens ledelse kender til problemer

 Skraldefolk tæt på at nedlægge arbejde - kommunens ledelse kender til problemer

Dårligt arbejdsmiljø igennem en længere periode er ved at slide kommunens skraldefolk op - kommunens ledelse melder nu, at der handles på problemerne

Trusler om tjenstlige samtaler og advarsler, opfordring til slankekur og mistro til sygemeldinger fra ledelsens side.

Det er nogle af de arbejdsmiljø-problemstillinger, som fredag fik omkring 35 medarbejdere i Hvidovre Kommunes affaldshåndtering til at overveje en arbejdsnedlæggelse gældende fra mandag morgen.

Overvejelserne om arbejdsnedlæggelse kommer i følge medarbejderne efter en længere periode med arbejdsmiljøproblemer, der efter medarbejdernes mening er tæt forbundne med en enkelt leder i affaldshåndteringen.

Hvidovre Avis har talt med nogle af medarbejderne, der fredag holdt møde med Hvidovre Kommunes ledelse.

- Vi er jo nået til et punkt, hvor vi har fået nok. Vi bliver ikke hørt, vi bliver ikke lyttet til, vi bliver overset og vi bliver kørt ned. Det er jo kun et spørgsmål om tid, før flere af os knækker, fortæller en medarbejder til Hvidovre Avis.

Hvidovre Avis har spurgt Hvidovre Kommunes ledelse på området, om de kender til problemerne:

- Ja, vi har i løbet af efteråret identificeret en række forhold, som ikke er, som de skal være, og det har ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme sammen med ledelsen i Vej & Park og kommunens personaleafdeling derefter handlet på. De konkrete hændelser, som ledelsen er blevet bekendt med, er der handlet på, og medarbejdere, der har haft konkrete og personlige udfordringer, er der taget hånd om i tæt samarbejde med personaleafdelingen, siger centerchef for Trafik- og Ejendomme Anne Pallesen til Hvidovre Avis.

Hvor længe har I kendt til problemerne?

- Siden efteråret - og siden da har ledelsen holdt flere møder med renovationsmedarbejdernes tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentanter, siger Anne Pallesen.

Stress og sammenbrud

I følge medarbejderne har der været flere stress-sygemeldinger i afdelingen og flere meldinger om sammenbrud, kvalme og ondt i maven.

- Det er voksne mænd, der græder på arbejde og har kvalme, fortæller en medarbejder til Hvidovre Avis.

I følge Hvidovre Avis' oplysninger udspringer arbejdsmiljøproblemerne og utilfredsheden blandt medarbejderne, som nævnt, fra konkret dårlig ledelse og en længe efterlyst trivselsundersøgelse i afdelingen.

- Man iscenesætter situationer, som ikke findes, og når man så bliver konfronteret med dem, så benægter man, at man har gjort det, fortæller en medarbejder i affaldshåndteringen til Hvidovre Avis.

En anden tilføjer:

- Og jeg kan sige så meget, at medarbejderne føler sig overvåget og forfulgt, de føler sig mobbede, og der bliver kørt personligt på dem. De har mistet arbejdsglæden, de får voksenskældud, og der er mange, der har ledt efter et nyt job, siger han.

En tredje uddyber medarbejdernes synspunkt:

- Det er jo vigtigt, når man er leder, at man kan erkende, at nogen kan føle noget. Og det bliver man nødt til at tage action på, men der kan man så blive hånet og udstillet i stedet for, fortæller medarbejderen.

Borgmester orienteret

Selv om problemstillingen tilsyneladende har været kendt på allerhøjeste niveau i Hvidovre Kommune, er det dog ikke lykkedes at løse problemerne.

Kender borgmester og den tidligere fungerende borgmester og kommunaldirektør til problemerne og hvad har de gjort ved problemerne?

- Ja, borgmesteren, den tidligere fungerende borgmester og kommunaldirektøren er orienteret om problemerne og følger situationen tæt, siger centerchef Anne Pallesen til Hvidovre Avis.

Har ledelsen modtaget en klage fra en eller flere medarbejdere om medarbejderforholdene i affaldsindsamlingen?

- Ja, ledelsen i Center for Trafik og Ejendomme og Vej & Park er blevet gjort bekendt med situationen gennem henvendelser fra ansatte, lyder det fra centerchefen.

Hvad gøres der fra ledelsesmæssig side for at løse problemerne?

- Der er i 2023 nedsat en trivselsgruppe, der har til formål at fremme tillid, trivsel og samarbejdet. Fredag i sidste uge var der fællesmøde for alle de berørte medarbejdere og ledere om arbejdsmiljø og trivsel. Trivselsgruppen skal arbejde videre med, hvordan samarbejdet og tilliden blandt kolleger og til ledelsen bliver styrket, ligesom der også er planlagt en trivselsundersøgelse, slutter centerchef Anne Pallesen.

De godt 30 medarbejdere, hvoraf en større gruppe har henvendt sig til Hvidovre Avis, melder til avisen, at de fortsat føler sig magtesløse. Mandag morgen havde de dog ikke nedlagt arbejdet, som de ellers overvejede fredag eftermiddag. Til gengæld forlyder det, at de overvejer at sende en længere klage til både ledelse for området og samtlige kommunalpolitikere, hvor de adresserer en lang række konkrete problemstillinger i den daglige drift af kommunens affaldshåndtering.

 

 

 

red