Skuffende meldinger

 Skuffende meldinger

Ugens Kommentar af Niels Erik Madsen

UGENS KOMMENTAR: Det er naturligvis dejligt, at vores lokalpolitikere - og især borgmester - er friske med svar, - godt hjulpet af den kommunale kommunikationsafdeling - når der rejser sig kritik af kommunale dispositioner eller mangel på samme.

I den forløbne tid og i denne uges avis også om f.eks. brandsikkerheden i Sønderkærgården, om etableringen og mangel på samme om stien til Bakkeskoven, og om den forlængede sagsbehandlingstid på børnehandicapområdet. Det sidste svar udmærker sig i øvrigt ved at være en ærgerlig, men til gengæld ærlig melding fra udvalgsformanden Sara Benzon - ros for det.

De to førstnævnte eksempler, derimod, er ikke noget, man efterlades meget klogere eller opløftet af.

I forhold til brandsikkerheden i Sønderkærgården må man udlede, at det som beboer er i orden at være bekymret, men at det groft sagt ikke er kommunens problem, men derimod boligselskabet Lejerbos - og at der ikke er meget andet at gøre end at afvente, at alle 84 boliger er rømmet.

I forhold til Bakkestien, ja så kan der nu fjernes nogle læs jord, så man kan komme til tunnellen fra Hvidovresiden. Det bør man vel råbe hurra for, men man undres da over, at den nærmere forklaring på drænforhold mm. ikke er kommet ud til de efterhånden mange, der har efterlyst en gangbar sti, langt tidligere.

Det er klart, at kommunen ikke kan løse alle problemer, og da slet ikke med et snuptag, men man efterlades med stilfærdig skuffelse, når man altid skal spises af med meldinger om, at de lokale magthavere "er glade for" borgerengagementet, men at der desværre ikke kan gøres meget ved situationen lige nu.

Det må vel stå i den lokalpolitiske kommunikationshåndbog, at man altid skal starte med at anerkende og rose kritikken, hvorefter der skal leveres en gang væven om, at problemet vil blive løst ved førstkommende lejlighed.

Af Niels Erik Madsen

m