SKYLDES DET UVIDENHED ELLER ARROGANCE?

SKYLDES DET UVIDENHED ELLER ARROGANCE?

MARIA DURHUUS med svar på læserbrev fra Brian Køster

LÆSERBREV: Kære Brian Køster

Jeg har læst dit indlæg i Hvidovre Avis og må sige at jeg undres.

Nu ved jeg ikke om din udnævnelse af den nye ældrelov som en ”lille fin aftale” skyldes uvidenhed eller arrogance.

Den nye ældreaftale er en stor aftale for dem der hver dag går på arbejde i ældreplejen, og jeg vil gerne fortælle dig hvorfor.

I mere end 20 år har vi frataget medarbejderne i kommunerne at bruge deres faglighed fuldt ud, for ældreplejen har været drevet som en veletableret japansk bilfabrik.

Det har handlet om drift, optimering og effektivisering og meget lidt om mennesker. Visitationen til ydelserne er sket langt væk fra borgerne og langt væk fra medarbejderne, hvor flere har følt ekstrem ringe indflydelse på plejen og omsorgen de skulle udføre.

At sætte den del fri er kæmpe stort. At sikre at kommunerne har mulighed for at etablere faste tværfaglige teams så den ældres hjem ikke har et besøgstal som selv Hovedbanegården ville være misundelig over er kæmpe stort.

At ældre medborgere også selv får en stemme ind i deres hverdag og deres behov er også virkelig fantastisk og tiltrængt.

Er der sundhed og forebyggelse med? Nej det er der ikke for vi afventer sundhedsstruktur kommissionens anbefalinger. Og det anerkender jeg ikke er en mangelvare for ældrelivet er andet end sundhedsydelser. Og ja forebyggelse er vigtigt lige som genoptræning og rehabilitering er. Men det er ikke det hele og vi kommer til at arbejde med det når anbefalingerne ligger der.

Jeg kan frygte, at hvis vi havde siddet med hænderne i skødet og ventet, så havde vi ikke fået drøftet alle de andre gode takter der ligger i ældreaftalen, som f.EKS. pårørendes rolle og støtte og hjælp til dem.

Demensrejsehold, indsats imod forråelse og øget fokus på frivillighed og civilsamfunds organisationer.

Det mener jeg er store ting. Og nu du efterspørger forebyggelse, så er sidstnævnte jo rent faktisk også med fokus på forebyggelse af ensomhed som vi ved dræber over 700 mennesker i Danmark om året.

Derfor Brian, så synes jeg faktisk det er rigtig ærgerligt at du går ud og taler om aftalen som lille. Den har et indhold der i den grad sætter fagligheden fri hos vores medarbejdere. Tilfører kommunerne økonomi på ældreområdet og har fokus på tværfaglige teams og kontinuitet, og efter og videreuddannelse.

Det er faktisk ikke en lille ting. I hvert fald ikke for borgerne og for medarbejderne.

Med venlig hilsen

Maria Durhuus, MF ældreordfører Socialdemokratiet