Slipper vi nu af med de grønne affaldsspande?

Slipper vi nu af med de grønne affaldsspande?

Vi skal ikke at bruge millioner af kroner på et anlæg, der belaster klimaet og økonomien yderligere, skriver Kb-medlem TINA CARTEY HANSEN:

LÆSERBREV: Det korte svar er nej! Vi skal fortsat sortere i de fraktioner, som Folketinget har besluttet. Det nye er, at Hvidovre nu hæfter økonomisk for og tvinges ind i et eftersorteringsanlæg, som København, Frederiksberg og Tårnby vil bygge.

Sådan ville et flertal i kommunalbestyrelsen det. Jeg mener, at det havde været mere grønt og økonomisk ansvarligt, hvis man havde fulgt Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling om at udskyde beslutningen om opførelsen af et eftersorteringsanlæg til restaffald med min. 1 år. Kun vi i Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige holdt fast i at ville vente og se den fulde effekt af kildesortering, den konkrete udmøntelse af producentansvaret og konsekvenserne af selskabsgørelsen af affaldsområdet, før vi belaster Hvidovre Kommune med yderligere gæld.

Min oplevelse er, at de andre partier anerkendte min faglige argumentation om de mange usikkerheder på affaldsmarkedet, men alligevel valgte de hellere at ville behage deres respektive partifæller i København. Det er ærgerligt! Vi skal have et godt samarbejde med vores nabokommuner, men det skal ske i en ligeværdig dialog om selve emnet. Det har jeg ikke oplevet i denne sag. Debatten i kommunalbestyrelsessalen bar også præg af, at mange ikke har sat sig ind i sagen, hvis man tror, at vi nu slipper af med de grønne affaldsspande der pryder vores fortove, forhaver og fællesarealer ved etageejendomme. De kan godt tro om igen, for affaldssortering i hjemmene er kommet for at blive!

Det anlæg der nu bygges, skal eftersortere det vi putter i de sorte restskraldeposer. I min verden bliver det en indirekte opfordring til at slække på sorteringen i husholdningerne, når affaldet alligevel sorteres igen. De andre kommuner må for min skyld gerne bygge et anlæg, men det vilde er, at Hvidovre Kommune tvinges med i anlægget! Dels ved at hæfte for en del af gælden, dels ved at blive tvunget til at gå med i selskabet, hvis vi lokalt ikke når vores genanvendelsesmål. Mere sortering kan på sigt blive én af de ting vi skal se på for at opnå vores genanvendelses- og dermed klimamål, men det er absurd, at både det tidligere og nuværende borgmesterparti på denne måde overlader suverænitet om valg af miljøtiltag til andre kommuner.

Det mest ironiske i denne sag er faktisk, at partier, der landspolitisk råber allerhøjest om at import af affald skal forbydes, støtter denne beslutning, der de facto vil betyde at vi får mindre at fylde i forbrændingsovnene på Amager Ressource Center (ARC), og dermed tvinges til at importere mere affald for at kunne være konkurrencedygtige i et liberaliseret marked.

Som konservativ er jeg stolt over, at vi turde sige fra. Både her lokalt og i Folketinget, hvor den nye affaldslov for nylig blev stemt igennem uden konservative stemmer. Når præmisserne for en sag ændres radikalt, skal vi se sagligt på sagen og ved behov sadle om. Som et nyere, mere miljøvenligt forbrændingsanlæg med høj gæld, står ARC i et liberaliseret marked overfor en hård konkurrence mod ældre og mere forurenende forbrændingsanlæg. Derfor er den vigtigste opgave lige nu at beskytte Hvidovre Kommunes investering i ARC og føre virksomheden godt gennem en selskabsgørelse. Det burde være vores fælles fokus, og ikke at bruge millioner af kroner på et anlæg, der belaster klimaet og økonomien yderligere.

Tina Cartey Hansen

Konservativt medlem af Kommunalbestyrelsen og bestyrelsesmedlem i ARC