Slut med at klage over afslag på skolevalg

 Slut med at klage over afslag på skolevalg

Praksis med at forældre kan klage til politisk udvalg over skolevalg foreslås ændret – hovedparten får alligevel afslag

Står det til Hvidovre Kommunes administration og foreløbig i hvert fald Konservative og SF, så skal forældre til kommende skolestartere ikke længere have mulighed for at få deres klage politisk behandlet, hvis deres barn ikke har fået plads på den skole de ønskede.

Det fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsen, der tirsdag aften behandlede et forslag om, at det fremadrettet udelukkende er enten centerchefen for Skole og Uddannelse, der gives mandat til at kunne dispensere for grænsen for det frie skolevalg eller, at forældrene i afslagsbrevet oplyses om, hvilke skoler der alternativt er plads på.

Flertal i Børneudvalget

Baggrunden for ønsket om at ændre proceduren er i følge sagsfremstillingen, at hovedparten af de klagende forældre alligevel ender med at få et afslag.

– Det er Børne- og Uddannelsesudvalget, der behandler klagerne, oftest i marts. Udvalget har siden 2018 behandlet 49 klager. Heraf er 48 blevet afvist. Da erfaringen viser, at der gives afslag i langt de fleste klagesager, foreslår administrationen en revurdering af proceduren, står der i sagsfremstillingen.

Hvidovre Kommune har i mange år givet forældre til kommende skolestartere mulighed for at klage, hvis de ved indskrivningen har ønsket en anden skole end distriktsskolen, og de har fået afslag på optagelse på denne. Men det kan altså nu se ud til at blive ændret.

Sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen tirsdag aften efter redaktionens deadline, men allerede i udvalgsbehandlingen tegnede der sig et politisk flertal bestående af Konservative og SF for at stemme for ideen. Begge partier ønskede dog en årlig orientering om praksis samt en evaluering af den nye ordning senest juni 2025. Socialdemokratiet stemte imod en ændring af den nuværende praksis.

 

red