Slut med at klage til politisk udvalg

Slut med at klage til politisk udvalg

Ingen behandling i udvalg mere af klager over afslag

Er dit barn ikke kommet ind på den ønskede skole, er det ikke længere muligt at få en klage behandlet af det politiske udvalg Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det blev vedtaget på seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor Hvidovre Kommunes administration foreslog, at klager over afslag på skolevalg fremadrettet kun skal behandles af centerchefen for skoleområdet. Der er således tale om en ny procedure, hvor der fortsat kan klages, men hvor klagen ikke som hidtil bliver behandlet af politikerne i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget har siden 2018 behandlet i alt 49 klager. 48 af klagerne blev dog alligevel afvist.

 

red