Snart er 16 nye byskilte på plads

 Snart er 16 nye byskilte på plads

Gamle byskilte trængte renovering

Hvidovre Kommune har siden 1992 budt besøgende velkommen – og sagt farvel – med 16 mørkeblå byskilte.

Efter en orientering om byskiltenes tilstand i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMT) i november 2022, blev det imidlertid drøftet og besluttet, at skiltene skulle have en genopfriskning.

Og som de nye skilte et efter et er kommet på plads ved kommunens ind- og udkørselsveje – i alt 16 steder – har det tilsyneladende fået to politikere, der ikke sidder KMT, til at spørge ind til økonomien i de nye skilte og ikke mindst, hvem der kunne beslutte, at skiltene skulle fornyes.

- Helle M. Adelborg (A) og Mikkel Dencker (O) spurgte ift. byskilte, hvem der har beslutningskompetence, om det opsatte er blivende samt økonomien omkring det, fremgår det af et referat fra Økonomiudvalget. Hvidovre Kommunes Center for Trafik og Ejendomme har efterfølgende oplyst de to spørgere, ”at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på deres møde den 14. november 2022, punkt 5, besluttede, at byskiltene skulle fornyes og at der skulle arbejdes videre med at genbruge de eksisterende byskilte og bevare designet”. 200.000kr.

Endvidere skriver administrationen til Helle Adelborg og Mikkel Dencker, at KMT er blevet forevist, hvordan de nye skilte vil komme til at se ud.

- En illustration af de nye skilte blev forevist Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. oktober 2023 under punkt 12, hvor der blev orienteret om status på anlægsprojekter. Udgifterne til udskiftning af byskilte afholdes af driftspuljen ”Lyd og signalanlæg, vejmiljø mv.” der er en pulje i Vej og Park, hvor der årligt er afsat 1,9 mio. kr. Hvidovre Kommunes administration kan desuden oplyse de to politikere, at udskiftningen af skilte faktisk er blevet billigere end forventet.

- Udgifter til indkøb og montering af skilte blev i sagsfremstillingen estimeret til 0,3-0,5 mio. kr. De faktiske udgifter ifm. det endelige projekt er 0,2 mio. kr., fremgår det af svaret til Adelborg og Dencker. Hvidovre Kommunes Center for Trafik og Ejendomme forventede, at de fornyede byskilte ville være færdigopstillet ved udgangen af november, men som man kan se på billedet, er der stadig i hvert fald et enkelt skilt, der ikke er færdigt.

- Der er opsat midlertidige stofposer på eksisterende skilteprofiler, imens skiltene renoveres. De endelige byskilte forventes opsat ved udgangen af november måned 2023. Byskiltene udføres i aluminium, de er pulverlakerede i Hvidovreblå og dekoreret med hvid folie. Der opsættes i alt 16 byskilte, hvilket er i overensstemmelse med det oprindelige antal skilte der blev opsat i år 1992, fremgår det af svaret til de to politikere.

Foto: Byskiltene udføres i aluminium, de er pulverlakerede i Hvidovreblå og dekoreret med hvid folie.

red