Social-demokraternes valg nærmer sig

 Social-demokraternes valg nærmer sig

Den 3. september skal medlemmer af Socialdemokratiet i Hvidovre afgøre, hvem de vil have som deres kommende førstemand for det lokale parti

Hvem skal erstatte Helle Adelborg som Socialdemokratiet Hvidovres næste borgmesterkandidat?

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis har to kandidater meldt sig på banen: Kenneth F. Christensen og Anders Liltorp – og netop de to kandidater var derfor på programmet, da Socialdemokratiet i søndags havde et debatmøde forud for deres ekstraordinære generalforsamling den 3. september, hvor valget skal træffes.

– Socialdemokratiet i Hvidovre skal vælge ny borgmesterkandidat 3. september 2023. Som optakt holder vi debatmøde med de to kandidater, Anders Liltorp og Kenneth F Christensen. Flot fremmøde og rigtig gode spørgsmål til kandidaterne, skriver Kim Helmersen, der er formand for Socialdemokratiet i Syd, på Socialdemokratiets Facebookside.

I opslaget kan man desuden læse, at Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem, Maria Durhuus, var ordstyrer ved arrangementet.

De to kandidater har desuden præsenteret sig i Socialdemokratiet Hvidovres medlemsblad A-Orientering, hvor også Hvidovres tidligere borgmester, Helle Adelborg, ønsker dem begge held og lykke:

– Efter min mening har (vi, red.) to meget velkvalificerede kandidater at vælge imellem. De ved begge hvad det kræver, og som jeg har fortaltdem, at enhver etter klarer sig bedst med et godt og velfungerende team bag sig. I ønskes begge held og lykke og alt det bedste fra mig, skriver Helle Adelborg i det socialdemokratiske medlemsblad A-Orientering.

Ikke simpelt flertal

Når de to kandidaters stemmer er talt op den 3. september, handler det imidlertid ikke bare om, hvem der har fået flest stemmer. En ny borgmesterkandidat skalnemlig opnå mindst to tredjedel af de afgivne stemmer.

– Lykkes det for en af kandidaterne at opnå denne stemmemajoritet er vedkommende valgt. Lykkes det derimod ikke nogen af kandidaterne at opnå de krævede to tredjedele af stemmerne, skal afgørelsen træffes ved en urafstemning, skriver Socialdemokratiets kredsbestyrelse i A-Orientering til medlemmerne.

Kredsbestyrelsen forklarer desuden, hvordan en eventuel urafstemning vil foregå.

– Det er foreløbig planen, at urafstemningen skal gennemføres både i brevform og elektronisk. Medlemmer med e-mailadresse vil få tilsendt et elektronisk ”brev” og kan dermed stemme direkte online. Medlemmer uden e-mailadresse vil få tilsendt det traditionelle sæt af information, stemmeseddel og kuverter, lyder det fra kredsbestyrelsen.

red

Fotos: Anders Liltorp. Kenneth F. Christensen.