Socialdemokratiet i Syd har valgt deres kandidat

 Socialdemokratiet i Syd har valgt deres kandidat

På søndag vælger Nord/Avedøre deres kandidat. Det er endnu uafklaret, hvem af de to kandidater: Anders Liltorp og Kenneth F. Christensen, der bliver Socialdemokratiets borgmesterkandidat til næste kommunalvalg, men den ene partiafdeling har nu valgt deres kandidat. Den anden partiafdeling vælger deres på søndag.

Socialdemokratiet i Hvidovre Syd har på en ekstraordinær generalforsamling søndag den 11. juni indstillet, hvem afdelingen peger på som ny borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

Eneste opstillede i afdelingen var Kenneth F. Christensen, hvorfor valget da også faldt på ham.

Som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis har Socialdemokratiet i Hvidovre også en anden kandidat til borgmesterkandidatposten, nemlig Anders Liltorp, der hører til partiets afdeling i Hvidovre Nord og Avedøre. Den afdeling holder ekstraordinær generalforsamling søndag den 18.6., hvor der i følge Hvidovre Avis' oplysninger på nuværende tidspunkt ikke er andre kandidater end netop Anders Liltorp.

Efter afdeling Syds møde i søndags udsendte Kenneth F. Christensen en pressemeddelelse, hvori han skriver, at han igennem hele Helle Adelborgs borgmesterperiode har "været politisk ordfører og 2'er i den socialdemokratiske byrådsgruppe og har en meget bred erfaring fra det kommunalpolitiske arbejde, hvor han har været med siden november 2006".

Han tilføjer, at han er glad for, at medlemmerne i Syd pegede på ham.

- Jeg er meget stolt og ydmyg over for den opgave, som partiforeningens medlemmer har vist mig tillid til, siger Kenneth F. Christensen.

Kenneth F. Christensen sidder i dag i Økonomiudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- & Teknikudvalget.

Anders Liltorp, der altså stiller op i Hvidovre Nord/Avedøre har været politisk aktiv i Socialdemokratiet i Hvidovre siden 2005. I 2007 var han med i Ritts Røde Skole. I 2010 blev han medlem af partiets Uddannelses-, Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalg. I 2012 blev han partiforeningsformand for Hvidovre Nord og stod blandt andet bag sammenlægningen til partiforeningen Avedøre og Hvidovre Nord. I 2012 blev han også formand for Socialdemokratisk Skoleforum. I 2013 blev han 1. suppleant til kommunalvalget, hvor han blandt andet sad 11 måneder samlet set i kommunalbestyrelsen, da Benthe Viola Holm var sygemeldt. I 2017 blev han for første gang valgt direkte til kommunalbestyrelsen, og han blev genvalgt til kommunalbestyrelsen i 2021, hvor han i dag sidder i By- og Planudvalget, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Anders Liltorp sidder desuden i bestyrelsen i VEKS og i Hvidovre Fjervarme, hvor han i sidstnævnte er formand for bestyrelsen.

Når de to partiafdelinger i Hvidovre har indstillet deres kandidater, vil det endelige valg blive afgjort på partiets kredsgeneralforsamling i efteråret, hvor afstemningen mellem kandidaterne vil forgå på skrift.

 

key