Socialdemokratiet slår et slag for de to kulturråd

Socialdemokratiet slår et slag for de to kulturråd

Det bliver svært for kommunen at erstatte de frivillige kræfter, mener A

På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde stillede den socialdemokratiske gruppe et forslag om, at nedlæggelsen af Musik- og Kulturrådet i Hvidovre med udgangen af 2023 sløjfes.

- I Hvidovre har vi igennem de sidste mere end 40 år nydt meget godt af de frivillige kræfters engagement i de to råd. De har skabt mange arrangementer i mange genrer for borgere i alle aldre udendørs som indendørs og stort set altid med succes. De har for meget små midler fået midlerne til at vokse og dermed skabt store koncerter med store navne til stor glæde og fornøjelse for byens borgere. Hvorfor ikke fortsætte med det, spørger vi om?, skriver den socialdemokratiske gruppe i deres medlemsforslag.

Gruppen uddyber med, at de mener, at Hvidovre Kommunes administration vil få svært ved at fortsætte det arbejde, som de to råd hidtil har udført.

- Vi tænker, at administrationen vil blive udfordret på opgaven med at få arrangeret det, de to råd har stået for indtil nu med alt fra æggetrilning på bjerget i påsken, koncert på amfiscenen og til at fylde Kometen flere gange i løbet af året med store koncerter, skriver gruppen.

Samtidig påpeger gruppen, at det efter deres mening ikke giver mening at undlade at aktivere de frivillige kræfter, de to råd har.

- I en tid hvor der ellers reduceres meget i de administrative udgifter, giver det efter vores opfattelse ingen mening at smide frivillige kræfter på porten, som tilfældet er, hvis vi ikke hurtigt ændrer på en helt forkert beslutning og dermed øger udgifterne til administrationen, slutter gruppen deres argumentation.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at der med rådenes nedlæggelse er fundet en besparelse på 100.000 kr.

Foto: Socialdemokratiet i Hvidovre stillede i går på kommunalbestyrelsesmødet forslag om at sløjfe nedlæggelsen af musikråd og kulturråd.

red