SOCIALDEMOKRATIETS SPINMASKINE

SOCIALDEMOKRATIETS SPINMASKINE

BRIAN KØSTER med en alvorligt løftet pegefinger i svar til Maria Durhuus:

LÆSERBREV: Kære Maria Durhuus, for tre uger siden var statsministeren ude at adressere tonen i debatten. Det er åbenbart ikke blevet kommunikeret ordentligt ud internt i S? I hvert fald spørger du i sidste uge om mit indlæg om ældrereformen skyldes uvidenhed eller arrogance. Helt overordnet refererer jeg politiske analytikere og interesseorganisationer. Jeg går ikke ud fra, at S mener, at også de refererede (tv2 og ældresagen) er uvidende og arrogante? Eller andre kritiske medier og aktører fx altinget, DSR, FOA.

Jeg foretrækker, at vi holder os til substans og argumenter. Der er to niveauer i sagen. Der er den stort anlagte ældrereform og så er der den præsenterede aftale. Som jeg også skrev i mit oprindelige indlæg, er der gode tiltag i aftalen mellem 10 partier inkl. mit eget. Det som du beskriver, at aftalen har, af betydning er vi helt enige om og tillykke med dit fine arbejde på det område. Alle skridt fremad skal selvfølgelig anerkendes.

Det var imidlertid ikke det mit indlæg handlede om. Det var en samlet vurdering af reformen i modsætning til jeres selektive udpluk. De massive udfordringer på ældreområdet og den reformering som SMV-regeringen oprindeligt selv lagde op til i regeringsgrundlaget: ”den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor” og ”sikre reel medbestemmelse for ældre” består i hhv. ovennævnte aftale og det at ældre groft sagt nu kan vælge mellem et bad og et spil kort. De allerstørste uløste udfordringer er det faktum, at vi allerede i 2030 om bare fem år bliver 100.000 flere 80+ årige end vi er i dag som vi mangler ordentlige boliger og personale til. Vi mangler tusindvis af velfærdsuddannede og rekrutteringen af medarbejdere til sundheds og ældre pleje er ikke i nærheden af at nå i mål. Og uagtet om man får rettet op på den manglende samtænkning af ældre- og sundhedsområderne kommer potentielle strukturændringer på sundhedsområdet ikke til at fixe det. I det lys er det en meget lille aftale. At fremlægge aftalen som en succes uden at forholde sig til manglerne er spin.

Noget andet som medierne nemlig også er enige om, er at rose S’ spinmaskine ift. at trykke på de knapper som de ved vælgerne reagerer på, som fx tryghed og udlændinge uanset om emnerne reelt er samfundsproblemer eller blot var det for 20 år siden. Om politiske temaer/handlinger er gået skidt eller godt så præsenterer S det altid som godt. Tidligere har jeg gjort opmærksom i Hvidovres medier på S-spin om modstridende mekanismer på kræftområdet (Durhuus, H.A., juni 2023) og statsministerens tryghedsturne på vestegnen op til folketingsvalget i 2022 på trods af lav kriminalitet. Senest stod I klar med selfiestængerne på høvedstensvej, inden renovationsmedarbejderne knapt nok havde nedlagt arbejdet. Det er spin og kan flytte stemmer, men udgør et demokratisk problem, fordi befolkningen vildledes om hvad der reelt er de vigtigste samfundsproblemer.

Jeg konstaterer igen blot, at den pågældende aftale ifølge en lang række af aktører kun indeholdt en brøkdel af oplægget til reformen af området. Der er behov for langt større tiltag for at komme i mål. Desværre viser erfaringerne indtil nu, at S, V og M’s samarbejde i bedste fald er halvhjertet.

Venlig hilsen

Brian Køster

Folketingskandidat & HB-medlem

Radikale Venstre