”Solvognen” er kommet til Hvidovre med solceller

”Solvognen” er kommet til Hvidovre med solceller

Hvem kender ikke Solvognen fra Odsherred? Et smukt danefæ fra fordums tider.

Nu er vores helt egen solvogn kommet til Hvidovre, men det er en noget anderledes vogn. Vognen er en trailer med solceller, der producerer elektricitet, så det er en helt anden form for tilbedelse af solen end den tilbedelse, som Odsherreds solvogn viser. Hvor Odsherreds solvogn formentlig handlede om religiøs tilbedelse af solen, så handler det i dag om at passe på klimaet og udnytte solenes potentiale ved energiforsyning.

Hvorfor er solvognen ankommet?

I Hvidovre er det Energifællesskab Avedøre, der står bag anskaffelsen af den lokale solvogn. Når energifællesskabet overhovedet har mulighed for at investere i solvognen, skyldes det en meget fornem påskønnelse af energifællesskabets arbejde. Det er et andet energifællesskab – Hvidovre Vindmøllelaug, der står bag påskønnelsen med en donation på 20 kr. pr. andel i lauget.

Energifællesskabets bestyrelse har overvejet, hvordan midlerne kan bruges for alle borgere i Hvidovre. Direktør Erik Christiansen fra EBO Consult, der administrerer energifællesskabet, har igennem nogle år været konsulent for erhvervsorganisationen GO2Green i Svendborg. Denne organisation har bæredygtighed som det store pejlemærke, og projektlederen i organisationen Niels Christian Nielsen fik i løbet af 2023 realiseret et forsøgsprojekt med solceller på en trailer – støttet af det lokale erhvervsliv.

Trailerprojektet blev drøftet i energifællesskabets bestyrelse, og det blev med det samme besluttet at indkøbe den første prototype af en trailer med solceller. Baggrunden for beslutningen er, at energifællesskabets bestyrelse gerne vil anskaffe et brugbart bevis for energifællesskabets arbejde med bæredygtighed som en tak til vindmøllelauget, der også anvender en naturlig ressource som energikilde. Samtidig vil bestyrelsen med anskaffelsen sikre, at budskabet om bæredygtig energiforsyning kommer ud til så mange som muligt i Hvidovre. Det skal ske på den måde, at solvognen – som den hedder i daglig tale – skal lejes ud til arrangementer i Hvidovre.

Data for solvognen

Det var energiteknologstuderende Christian Westphalen fra UCL Lillebælt, der var bygmester af den første solcelletrailer, da han i foråret 2023 var i virksomhedspraktik i GO2Green i 3 måneder.

Version 2 af solcelletraileren - solvognen i Hvidovre - er bygget igennem et samarbejde mellem virksomhederne BILA A/S, der har bygget rammerne til solcellepanelerne (efter anbefaling og henvisning fra C.C.Jensen A/S), Risbjerg Installation & Service A/S, der har leveret og monteret solcellepaneler, inverter og batteri, og endelig N. Kjær Bilcentret A/S, der er leverandør af traileren. Alle virksomheder er hjemmehørende i Svendborg og medlemmer af GO2Green.

Der er monteret 9 solcellepaneler på traileren á 400 Wh, som til sammen kan genere 3,6 kWh.

I løbet af en almindelig sommerdag, vil traileren kunne levere mellem 13 kWh og 15kWh, afhængigt af skydækket. Ydelsen er baseret på solskinstimer i 2022. Trailerens batteri er på 5 kWh. Da man ikke aflader et batteri 100 %, så vil der være en udnyttelse på ca. 4 kWh som backup.

Hvad kan den bruges til?

Solvognen kan anvendes til lokale arrangementer som et eksempel på bæredygtig energi i forbindelse arrangementernes afvikling.

Det tager maksimum 5 minutter at ”slå solvognen ud”, og så den er klar til brug.

Den kan levere strøm til 13-15 timers brug af f.eks. sodavands- og fadølsanlæg, og da der er batteri på solvognen, kan den levere strøm i 4-6 timer efter solnedgang.

Der er to eludtag med 230 V (almindelige elstik), hvor de nævnte anlæg, popcornsmaskine, musikanlæg osv. kan få energi fra.

Selv på overskyede dage kan solens energi skaffe elektricitet til solvognens anvendelse og batteri, så fortvivl ikke hvis vejret er dårligt, og I gerne vil anvende solvognen. Der er en udførlig instruktion for anvendelsen af solvognen.

Energifællesskab Avedøre har en App tilknyttet vognen, så der hele tiden kan aflæses produktion og anvendelse af energien.

Hvordan lejer I solvognen?

Energifællesskab Avedøres bestyrelse har fastlagt retningslinjerne for udlejningen.

I kontakter EBO Consult (eboconsult.dk) for at høre om solvognen er ledig til det arrangement, som I vil afholde. I skal oplyse, hvem der er arrangør, og hvordan I har tænkt jer at anvende solvognen. Når der er underskrevet en aftale og betaling er gennemført, kan solvognen afhentes.

Lejen er pt. på 1.000 kr. inkl. moms for et arrangement, og der skal betales et depositum. Indtægterne ved lejen skal bl.a. gå til at dække udgifterne ved solvognens drift og til energifællesskabets mange aktiviteter.

Bestyrelsen for energifællesskabet håber, at så mange som muligt vil gøre brug af solvognen.

FOTO: TOG IMOD SOLVOGNEN – bestyrelsesmedlem Tina Cartey Hansen, formand Søren Dahlin Elmgreen og bestyrelsesmedlem Bent Aarrebo Pedersen i Energifællesskab Avedøre A.M.B.A.)