Spares Seniorliv væk?

 Spares Seniorliv væk?

600 deltog i inspirationsmesse - nu stoppes arrangørerne Seniorliv og Seniorrådets Hus er opsagt

Seniorlivs Inspirationsmesse, der blev afviklet onsdag den 25. oktober, blev en kæmpe succes. Messen blev til i tæt samarbejde med Sundhedscentret, Seniorrådet og Ældre Sagen.

Mere end 250 besøgende gik igennem tælleapparaterne i den første halve åbningstime. Ved lukketid havde mere end 600 glade gæster besøgt messen. Såvel stadeholdere som gæster glæder sig allerede til messen til næste år.

– Her gøres der måske regning uden vært, udtaler Seniorrådsformand Jørgen Nygaard.

– Takken for det store og vellykkede arbejde fra kommunens side er, at Seniorliv bliver stoppet pr. 31.12.2023. Seniorliv er simpelthen sparet væk i det nye budget. Vi har dog forhåbninger om, at Seniorliv genopstår i anden form...

Seniorliv er en vigtig del af kommunens arbejde for ældre medborgere i Hvidovre. Seniorliv står bag individuelle samtaler, kurser, spændende arrangementer m.m. for seniorer i Hvidovre.

Seniorrådet er klar til at kæmpe

For Seniorrådet har det nye budget i det hele taget store konsekvenser. Seniorrådets Hus, Hvidovrevej 253B er ligeledes blevet sagt op som konsekvens af budgetforliget. Huset, hvor Seniorrådet har været hjemhørende i en årrække er et stort tab.

Huset rummer foruden Seniorrådet også Det frivillige Ældrearbejde samt andre foreninger. Der har igennem mange år været personlig rådgivning for seniorer fire dage om ugen, hver eneste uge undtagen juli og december.

Møder om fællesarrangementer med Sundhedscentret er da også blevet afholdt i Huset.

Jørgen Nygaard beklager de forringelser, der i det nye budget er sket på ældreområdet. - Men Seniorrådet holder fast i sin kamp for de ældres sag her i Hvidovre. Det er så vigtigt at tilbud til ældre medborgere ikke forringes. Tilbudene hænger så nøje sammen med livskvalitet i hverdagen samt modvirker ensomhed blandt seniorer.

 

Foto: Seniorrådets formand Jørgen Nygaard.

Marianne Hviid