Spinder guld på en ”død” sag

Spinder guld på en ”død” sag

LIS GUNNLAUGSSON med åbent brev til KAB

LÆSERBREV:En meget stor tak til Niels Erik Madsen, for i ”Ugens Kommentar” den 23. august 2023, at tage hul på et meget ”ømt” emne, – nemlig Almene Boligselskaber og deres manglende vejledninger.

Deres manglende oplysninger, om sammenhæng mellem Afdelingsbestyrelser, Repræsentantskabet og Organisationsbestyrelser – er årsag til at selv mange i afdelingsbestyrelserne ikke er klædt på, til at give svar når/hvis de bliver spurgt.

Boligselskaber generelt er ”Pengemastodonter”, som udelukkende skal forøge kapitalen.

Lejerne kommer i anden række, – de skal blot betale for ”Bommerterne”.

De almene-boligselskaber tager sig grundigt betalt, for vejledning/vildledning i alt de bidrager med.

Har ingen forsikring der dækker, hvis ting viser sig ikke at kunne gennemføres.

Skifter ofte personale, – som ikke er nok inde i sagerne (Helhedsplanen i Hvidovre Parken).

Angående Hvidovre Parkens Helhedsplan – hvem tør sætte hælene i og sige nok er nok???

Lad os slå en streg i sandet betale de udgifter vi er blevet påført – og begynde på en frisk.

Det er ganske enkelt usmageligt af KAB og et anonymt byggeudvalg at fortsætte med at ”spinde Guld” på en ”død” sag.

Kom nu i dialog med beboerne. Det ville være klædeligt, at erkende et nederlag.

Man har arbejdet på/med planen siden 2014 (for ikke at tale om udvidelse af altan-planen, der blev nedstemt et par år inden). I al den tid 10 år, – er kun det allermest nødvendige blevet holdt ved lige. Dermed forfald mange steder, – mest synligt udefra er dog altanerne, der ikke er gennemgået for frostskader i snart 15 år, i Blok 3-4-5.

Hvordan er forholdet til Organisationsbestyrelserne bygget op, – hvor meget er man økonomisk forpligtiget ved en evt. ”skilsmisse” i Hvidovre Boligselskab?

Med venlig hilsen

Lis Gunnlaugsson