Stadeplads bliver permanent

Stadeplads bliver permanent

Opdateret kort og evaluering af forsøgsordninger for stadepladser og omførsler i Hvidovre Kommune

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en omfattende opdatering af stadepladser (madvogn der skal flyttes udenfor åbningstiden) og omførsler (mobilt gadesalg eksempelvis trækvogne der skal flyttes hver time), i kommunen samt evalueret forsøgsordninger vedrørende midlertidige aktiviteter. Dette skridt kommer som en respons på manglende interesse for visse stadepladser og omførsler, hvilket har ført til udarbejdelsen af et nyt kort med forslag til nye placeringer.

Forsøg med kebabvogn og sauna i 2023

I løbet af 2023 har administrationen eksperimenteret med tilladelser til en kebabvogn ved Friheden Station og en midlertidig sauna på Hvidovre Havn. Lejeaftalen for kebabvognen har været eftertragtet, og kommunen har indgået samarbejde med to borgere om en permanent tilladelse til stadepladsen på Friheden Stations forplads.

Efter omhyggelige overvejelser og evaluering af forsøgsordningerne har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen truffet beslutninger.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget anbefaler at godkende det opdaterede kort med placering af stadepladser og omførsler samt en permanent tilladelse til stadepladsen på Friheden Stations forplads. Økonomiudvalget støtter Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling. Kommunalbestyrelsen godkendte det opdaterede kort og tog orienteringen om forsøgsordningen med den midlertidige sauna på Hvidovre Havn til efterretning.

I henhold til gældende regler administreres tilladelser til stadepladser og omførsler af Vej- og Parkafdelingen. Ansøgere skal ansøge via kommunens hjemmeside og vurderes med hensyn til trafikforhold og veje.

Opdateret kort og evaluering

Ansøgere kan nu se et opdateret kort over stadepladser og omførsler på kommunens hjemmeside. Efter års observation af pladsernes interesse og funktionalitet er visse placeringer blevet nedlagt. Stadepladsen på Friheden Station har dog været en succes, hvilket har ført til en permanent tilladelse.

En anden interessant udvikling inkluderer et forsøg med en midlertidig sauna på Hvidovre Havn. Saunaen har været flytbar og har tiltrukket stor interesse. Administrationen foreslår, at midlertidige aktiviteter af denne art i fremtiden placeres på den nordlige mole, undtagen under renoveringsperioder.

Beslutningen om opdateringen er i overensstemmelse med regulativet vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i 2016. Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutningen er i tråd med Vejlovens § 80 og det vedtagne regulativ for stadepladser og omførsel i Hvidovre Kommune.

Denne opdatering afspejler Kommunalbestyrelsens indsats for at optimere byens offentlige rum og imødekomme borgeres behov på en dynamisk måde.

 

 

mag